Gréckokatolícka eparchia Košice


Členovia Arcibratstva svätého ruženca sa zišli na odpustovej slávnosti v Bazilike minor v MichalovciachKošice, 10. október (TSKE) V dňoch 08.-09. októbra sa v Bazilike minor Zostúpenia Sv. Ducha v Michalovciach uskutočnila odpustová slávnosť rôznych spoločenstiev Arcibratstva svätého ruženca. Odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca sa koná každoročne, vždy druhý októbrový víkend a hlavnými pozvanými sú členovia Arcibratstva.

Program odpustovej slávnosti sa začal v sobotu modlitbou rozjímavého posvätného ruženca a pokračoval katechézou o. Jaroslava Štelbaského CSsR, hlavného zodpovedného za Arcibratstvo, o podstate a určení modlitby svätého ruženca. Vo svojej katechéze pripomenul, že modlitba ruženca nie je len pre určitú vrstvu ľudí, ale že je to modlitba pre všetkých, aj chudobných aj bohatých, aj vzdelaných aj pre neučených.

Nasledovala modlitba veľkej večierne s lítiou, ktorú viedol o. Jozef Troja CSsR, a vrcholom sobotného večera bola archijerejská svätá liturgia, ktorú viedol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Vo svojej homílii opísal modlitbu ruženca ako modlitbu, ktorá má svoju silu aj v čase najväčších pohrôm pre ľudstvo, napríklad akými sú vojna. Svätú liturgiu spevom doprevádzal Zbor sv. Jozefa z Michaloviec.

Po svätej liturgii sa pútnici pomodlili Akatist k Matke ustavičnej pomoci, ktorý je charakteristický pre Kongregáciu redemptoristov. Sobotný program sa ukončil modlitbou panychídy za všetkých zomrelých členov Arcibratstva sv. ruženca.

Odpustová slávnosť pokračovala v nedeľu utierňou a rannou svätou liturgiou v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorej hlavným celebrantom bol o. Jaroslav Štelbaský Po nej nasledoval Akatist požehnania rodín a odpustovú slávnosť pútnici zakončili svätou liturgiou, ktorú slávil o. Metod Lukačík CSsR, viceprovinciál michalovskej viceprovincie redemptoristov, spolu s tromi svojimi spolubratmi. O. Metod vo svojej kázni pripomenul, že modlitba posvätného ruženca nám pomáha prijímať postoje Panny Márie a vovádza nás do jej myšlienok a spôsobu života.

autor: Jozef Troja
dátum: 10.10.2016
Foto: Maroš Dupnák

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka