Gréckokatolícka eparchia Košice


Pedagógovia cirkevných škôl Košickej eparchie putovali k Presvätej Bohodoričke do KlokočovaKošice, 03. október (TSKE) Vo sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Klokočove sa konalo metodicko-formačné stretnutie s programom fatimskej soboty určené pre riaditeľov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov a žiakov cirkevných škôl a školských zariadení Košickej eparchie.

Archijerejskej svätej liturgii slávenej vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, predchádzali modlitby ruženca, Tretieho času a prednáška na tému „Božie milosrdenstvo nie je abstraktná idea, ale konkrétna realita,“ ktorú si pripravil o. Marek Horňák, duchovný správca Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda na sídlisku Ťahanovce v Košiciach.

Vladyka Milan Chautur vo svojej homílii poukázal na dôležitosť pôsobenia učiteľov v školách, ktorí po primárnej výchove rodičov majú sekundárnu zodpovednosť za vzdelanie a výchovu detí i mládeže. V modlitbách všetkých prítomných zveril pod ochranu našej Nebeskej matky - učiteľky.

Po svätej liturgii program pokračoval Molebenom k Presvätej Bohorodičke a besedou s vladykom Milanom, riaditeľom Eparchiálneho školského úradu o. Petrom Oreničom, a prítomnými duchovnými správcami cirkevných škôl, o prvých začiatkoch školského roka i o momentálnej situácii v cirkevnom školstve.

Neodmysliteľnou súčasťou programu v areáli pútnického miesta boli aj prezentácie jednotlivých cirkevných škôl prostredníctvom letákov, plagátov a tvorivých prác žiakov.

autor: Adriana Horňáková
dátum: 03.10.2016


Foto: Pavol Pastornický

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka