Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur udelil slávnostné sv. prijímanie deťom a posvätil obnovený chrám v MaťoviachKošice, 26. september (TSKE) Vo farnosti Maťovce dňa 25. septembra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, slávil archijerejskú sv. liturgiu so slávnostným svätým prijímaním detí a posvätil zrekonštruovaný interiér farského chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorého maľby obnovili Pavel Milkovič so svojím synom.

Vladyka Milan vo svojej kázni, vychádzajúc z evanjeliového citátu: „Zatiahni na hlbinu,“ pripomenul Ježišovo pozvanie ísť za svetla jasného poznania do hĺbky „vĺn našich búrok a problémov." Vyzval prítomných pristupovať k práci a k životu s hlbokou vierou v neho, lebo len vtedy „vychytáme všetky dôležité momenty pre náš osoh“. Svoj príhovor zameral aj na rodičov slávnostne prijímajúcich deti, keď im povedal: „Vy, rodičia, buďte príkladom hlbokej viery a vy ich privádzajte do chrámu nielen dnes, ale kým len budete vládať. Za to sa vám oni odmenia nielen navonok úctou, ale aj hlbokým vzťahom lásky...“

Na záver slávnosti sa miestny správca farnosti o. Iván Barnabáš poďakoval veriacim, nadáciám i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na opravu chrámu.

Plné znenie vladykovej homílie nájdete na:
https://www.facebook.com/infozeparchie/posts/699674733517236

autor: Iván Barnabáš
dátum: 26.09.2016
Foto: Mikuláš Toth

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka