Gréckokatolícka eparchia Košice


Gréckokatolíci z košických farností putovali do RímaKošice, 20. september (TSKE) Gréckokatolícki veriaci z farností Košického protopresbyterátu putovali pri príležitosti mimoriadného Svätého roka milosrdenstva do Ríma a to v dvoch termínoch, od 12. až 17. septembra a od 19. do 24. septembra. Púť košických gréckokatolíkov bola spojená s prechodom Svätých brán vo všetkých štyroch hlavných rímskych patriarchálnych bazilikách.

V prvý deň pútnici navštívili baziliku sv. Pavla, apoštola národov. Táto bazilika sa v časoch prvých kresťanov nachádzala pred bránami antického Ríma a preto sa košickí pútnici po prechode sv. brány a sv. liturgii vydali, podobne ako pútnici v dávnych časoch, starou Ostijskou cestou do centra antického Ríma. Pozreli si baziliku Santa Maria in Cosmedin, ktorá nie je známa len kvôli tzv. Ústam pravdy, alebo relikviám sv. Valentína, ale aj kvôli tomu, že táto bazilika dodnes slúži melchitským gréckokatolíkom. Silným zážitkom bola aj návšteva baziliky sv. Bartolomeja na Tiberskom ostrove. V súčasnosti tam každý pútnik môže nájsť ikonu a mnohé osobné predmety novodobých mučeníkov viery, ktorí sa stali obeťami ideológii a totalitných režimov 20. storočia.

V druhý deň púte, ktorý bol zároveň sviatkom Povýšenia sv. Kríža, začali pútnici z Košíc svoj program na Námestí sv. Petra, kde sa stretli na Generálnej audiencii s pápežom Františkom. Svätý Otec vo svojej katechéze vychádzal zo slov evanjelia podľa Matúša, ktorý vo svojej 11. kapitole prináša Ježišovo pozvanie: „Poďte ku mne všetci ... „ (por. Mt 11, 28-30). Je to pozvanie stretnúť tichého a pokorného Ježiša, ktorý nás učí milosrdenstvu, aby sme sa my sami stali nástrojmi milosrdenstva. Po audiencii pútnici prešli cez Benátske námestie ku Koloseu, kde sa zamysleli nad významom mučeníctva pre život Cirkvi. Následne navštívili baziliku sv. Klementa, kde sa pomodlili pri hrobe sv. Konštantína – Cyrila. Deň zakončili prechodom sv. brány v Lateránskej bazilike a liturgiou v bazilike sv. Schodov, kde sa zamysleli nad tajomstvom Ježišovho kríža.

Tretí deň púte začal prechodom sv. brány v bazilike Santa Maria Maggiore. Je to bazilika, ktorá bola vždy len v tom najlepšom spojená s dejinami Slovákov. Práve tu bol schválený preklad liturgie a celá misia sv. Konštantína a Metoda a práve tu mohli gréckokatolíci z Košíc slúžiť liturgiu v malej kaplnke pod hlavným oltárom baziliky, kde je uložené drevo z jasličiek, v ktorých podľa tradície ležal malý Ježiš po svojom narodení v Betleheme. Tak sa toto miesto po skoro 1150 rokoch stalo znova miestom povzbudenia pre nasledovníkov sv. solúnskych bratov. Popoludní ani výdatný dážď neodradil pútnikov od prehliadky známych Španielskych schodov, Panteónu, či malebných uličiek v okolí Piazza Navona.

V piatok ráno slovanský pápež privítal slovenských pútnikov. V posledný deň púte totiž košickí gréckokatolíci slúžili liturgiu na hrobe sv. Jána Pavla II., v bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Pozvanie k sláveniu Eucharistie prijal aj vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre Východné cirkvi. Vladyka Cyril vo svojom príhovore pripomenul dôležitosť svätosti v živote kresťana, ktorá sa v prvom rade prejavuje normálnosťou a ľudskosťou.

Prejsť svätou bránou znamená prejsť symbolicky cez Toho, ktorý o sebe povedal: „Ja som brána ... kto vojde cezo mňa, bude spasený.“ (Por. Jn 10, 1n) A toto bolo aj cieľom púte gréckokatolíkov Košického protopresbyterátu – putujúc a prechádzajúc svätými bránami znova objaviť tvár milosrdného Otca, ktorá sa nám ukazuje v tvári jeho Syna Ježiša Krista.

autor: Martin Mráz
dátum: 21.09.2016
Foto: Jozef Miňo

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka