Gréckokatolícka eparchia Košice


Veriaci Košickej eparchie na púti v MáriapócsiKošice, 19. september (TSKE) Tradičná púť gréckokatolíkov Košickej eparchie do starobylého mariánskeho pútnického miesta Máriapócs v Maďarsku sa uskutočnila v sobotu 17. septembra. Takmer dve tisícky veriacich prišiel osobne pozdraviť debrecínsky arcibiskup a metropolita, vladyka Fülöp Kocsis. S potešením konštatoval, že národnostné rozdiely nie sú prekážkou duchovného zjednotenia pri milostivej ikone Bohorodičky. Archijerejskú liturgiu pred miestnou bazilikou slávil preosv. vladyka Milan Chautur, košický eparcha.

V kázni vyjadril radosť z toho, že po rokoch náboženského prenasledovania, dnes už môžeme slobodne putovať na miesto, kde sa udialo veľa obrátení. Máriapócs v minulosti slúžil aj slovenským veriacim najmä zo Zemplína a Abova ako miesto načerpania duchovných síl a posilnenia vedomia Máriinej ochrany nad životom. Vladyka nabádal rodičov, aby v súčasnej slobodne dobe pomáhali svojim deťom dospieť vo viere, bez ktorej život stráca správnu orientáciu. Po sv. liturgii bol ešte mariánsky moleben a myrovanie.

Využitých bolo aj vyše 50 prítomných kňazov pri sviatosti zmierenia. Tiché prostredie areálu, krásne počasie a zážitok rodinného spoločenstva pri stretnutí sa s Kristom a Pannou Máriou spolu pôsobili, že účastníci púte odchádzali s veľkým obohatením. Vďaka patrí aj nadšeným kňazom-organizátorom tejto púte.

autor: Michal Hospodár
dátum: 19.09.2016
Foto: MP

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka