Gréckokatolícka eparchia Košice


Odpustová slávnosť Košickej eparchie priniesla košickým veriacim mnohé milostiKošice, 12. september (TSKE) Pri príležitosti sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky Košická eparchia oslávila v dňoch 10. až 11. septembra eparchiálnu odpustovú slávnosť katedrálneho chrámu v Košiciach – Staré Mesto.

Program slávnosti začal v sobotu liturgickou modlitbou Deviateho času, po ktorej nasledovalo Malé svätenie vody a modlitba posvätného ruženca. Prítomní veriaci do samotného sviatku vstúpili veľkou večierňou s lítiou. Vrcholom sobotného programu bola rádiom Lumen vysielaná archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. V úvode sv. liturgie vladyka symbolicky vložil do múrov katedrálneho chrámu tehlu zo svätej brány Pápežskej baziliky sv. Petra v Ríme. Eparcha vo svojej kázni vážnym hlasom varoval pred gender ideológiou, ktorá sa síce prezentuje ako hlásateľ rovnosti muža a ženy, ale vo svojej podstate zotiera skutočnú identitu človeka, čím ho vedie k zániku.

V rámci tradičnej besedy s vladykom Milanom hovorca Konferencie biskupov Slovenska, o. Martin Kramara, predstavil katolícke masmédiá, prezentoval pozitívny význam masmédií, ako aj upozornil na nebezpečenstvá prekrúcania informácií.

V duchu lásky a priateľských rozhovorov pokračoval program spoločným agapé na farskom dvore a následne sa mohli prítomní započúvať do spevov eparchiálneho kňazského zboru a oboznámiť sa s výročiami, ktoré bude Košická eparchia prežívať v budúci rok. Liturgický program tohto dňa sa zakončil modlitbou malého povečeria a eucharistickou pobožnosťou so sviečkovým sprievodom.

Odpustová slávnosť pokračovala na ďalší deň mariánskou modlitbou akatistu, po ktorej nasledovala utiereň a sv. liturgia. Vyvrcholením celej slávnosti bola nedeľná archijerejská sv. liturgia, ktorú za účasti košického eparchu, slávil vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup. Poukazujúc na nebeskú matku, ktorá miluje každého človeka ako tá pozemská, vladyka Milan Lach vo svojej homílii povzbudil veriacich k nasledovaniu jej príkladu a otváraniu sa na milosti Svätého Ducha, ktorý so sebou do ťažkostí života prináša radosť. Počas odpustovej slávnosti liturgický spev viedol miešaný katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda, pod taktovkou dirigentky Lucie Lovašovej.

V závere slávnosti Vojenský a špitálny rád sv. Lazáta z Jeruzalema odovzdal vladykovi Milanovi Chauturovi vyznamenanie „veľkokríž rádu sv. Lazára“ za podporu sociálnych projektov, ktoré rád realizuje v spolupráci s Gréckokatolíckou eparchiou Košice. Zároveň bol prijatý nový člen rádu a vyznamenaní v dobročinnosti aktívni členovia rádu sv. Lazára z Jeruzalema.

V prípravnom týždni pred odpustovou slávnosťou sa vo farnosti konala duchovná obnova, počas ktorej pozvaní kňazi hovorili na určené témy. Tohto roku sa rozoberali jednotlivé skutky duchovného milosrdenstva, avšak nie iba na teoretickej rovine, ale predovšetkým v poukazovaní na pretavenie týchto skutkov do praktického života.

Kázeň vladyku Milana Chautura môžete nájsť na: https://www.facebook.com/VladykaMilanOdpoveda/posts/1645400149083375 pod názvom príspevku „Eparchiálna slávnosť Narodenia Presv. Bohorodičky - katedrála Košice“ alebo si ju vypočuť na: https://youtu.be/3x0giN6gOA0

Záznam z nedeľnej archijerejskej sv. liturgie si môžete pozrieť na http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10193/105148#104

autor: TSKE
dátum: 12.09.2016


Foto: Pavol Pastornický, Štefan Keruľ-Kmec ml.

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka