Gréckokatolícka eparchia Košice


Cirkevné školy Košickej eparchie začali nový školský rok slávnostnými sv. liturgiamiKošice, 7. september (TSKE) Dňa 05.09.2016 sa pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2016/2017 v jednotlivých chrámoch slávili sväté liturgie pre cirkevné školy Košickej eparchie za účasti pozvaných zástupcov i duchovných správcoch škôl.

V Gréckokatolíckom chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove už tradične slávil svätú liturgiu vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Božie slovo i Eucharistia sa stali posilou pre prítomných pedagogických zamestnancov, žiakov, rodičov i ostatných veriacich. Žiaci i pedagógovia toto slávenie obohatili svojím programom.

Súčasťou otvorenia školského roku bolo aj predstavenie nových duchovných správcoch v jednotlivých školách. Vladyka Milan Chautur vymenoval o. Stanislava Činčara za duchovného správcu Cirkevnej spojenej školy v Sečovciach, o. Milana Diheneščíka za duchovného správcu Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove a o. Mareka Horňáka za duchovného správcu Cirkevnej základnej školy s materskou školou svätého Gorazda v Košiciach – Ťahanovce.

autor: Andrea Horňáková
dátum: 07.09.2016
Foto: Peter Koščo,  Ľubomír Dezerický

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka