Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur slávil svoje narodeniny na odpustovej slávnosti vo farnosti Michalovce-TopoľanyKošice, 05. september (TSKE) V dňoch 2. až 4. septembra sa vo farnosti Michalovce-Topoľany konala odpustová slávnosť sv. Michala archanjela. Piatok a sobota boli dňami duchovnej obnovy pod vedením o. Jozefa Jurčenka, CSsR, ktorý povzbudzoval veriacich k uvedomeniu si, že všetky problémy, trápenia i hriechy sú zdolateľné a prekonateľné v Božom mene, pretože nik nie je nad Boha. A o to viac si túto Božiu - Otcovu lásku má uvedomovať farnosť pod ochranou sv. Michala, ktorého meno znamená: kto ako Boh.

Vyvrcholením slávnosti bola nedeľná archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, s miestnym farárom o. Jozefom Lukáčom a prítomnými kňazmi: o. Jozefom Jurčenkom a o. Martinom Mihalčom, správcom farnosti Jasenov, za účasti božieho ľudu.

Vladyka Milan vo svojej homílii poukázal na prepojenosť duchovného a telesného sveta, ktorých jediným stvoriteľom je dobrý Boh. Diabol však svoju slobodu zneužil a rozhodol sa vystúpiť proti svojmu stvoriteľovi, od ktorého chce odviesť aj človeka rôznymi pokušeniami. Vladyka preto povzbudil veriacich, aby sa usilovali napodobňovať archanjela Michala, ktorý si zachoval svoju vernosť Bohu.

Výnimočnosť tohtoročnej odpustovej slávnosti spočívala aj v tom, že vladyka Milan ďakoval za dar života, k čomu sa v modlitbách pripojila celá farnosť. Spolu s veriacimi si osobne zaspomínal na chvíle, ktoré strávil v tejto farnosti ešte ako mladý človek, ktorý hľadá svoju cestu, keďže v miestnom chráme i na miestnej fare dozrievalo jeho povolanie do zasväteného života pod vedením otcov redemptoristov a vtedajším správcom farnosti o. Štefanom Lazorom. Slávnostná liturgia bola ukončená archijerejským požehnaním, gratuláciami a obchodom okolo cerkvi s čítaniami evanjelií.

Po obede sa vladyka stretol na farskom dvore s rodinami a príjemné stretnutie sa nezaobišlo ani bez futbalového zápasu s mládežou. Nádherné popoludnie bolo ukončené desiatkom ruženca a požehnaním vladyku.

autor: Martin Tkáč
dátum: 05.09.2016


Foto: Róbert Kunč

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka