Gréckokatolícka eparchia Košice


Účastníci tretieho turnusu tábora Košickej eparchie žili kráľovský životV poradí tretí turnus letného tábora Košickej eparchie Camp 2016 prebiehal od 15. do 19. augusta v priestoroch Školy v prírode sv. Lukáša na Hatfe a bol určený mladým vo veku 12 až 14 rokov.

Spájal v sebe všetko, po čom mladý človek túži a čo je pre neho typické a prirodzené: radosť, dobrodružstvo, priateľstvo a silnú duchovnú atmosféru. Tento turnus prebehol pod taktovkou o. Jána Fedorišina, kaplána farnosti Košice – Ťahanovce, ktorý hneď v úvode privítal všetkých účastníkov a predstavil tému campu 2016, ktorou bola veta z Matúšovho evanjelia: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ (Mt 5,7).

Ústredným motívom tábora sa stal príbeh, ktorého hlavnými protagonistami boli samotní účastníci. Tí hneď v prvý večer museli čeliť väzeniu a vysporiadať sa s identitou väzňa. Mladí však mali možnosť sa z väzenia dostať absolvovaním náročných stanovíšť v tme (Prison Break), ktoré boli nielen skúškou odvahy, ale aj testom tímového ducha skupinky. Nakoniec sa podarilo všetkým skupinkám z väzenia vyslobodiť a na druhý deň ich prijal do služby samotný kráľ. Každá skupinka zaujala na kráľovskom dvore osobitné miesto a bol jej zverený určitý druh služby (zbormajstri, vojaci, komorníci, pohárnici...). V úvodnej katechéze campu sa prihovoril o. Pavol Mihajlo, správca farnosti Prakovce, ktorý poukázal na to ako hriech zotročuje, „dáva do väzenia“ a zároveň vyzdvihol fakt, že hriechom človek prichádza o najväčšie dobro, ktoré preňho Boh pripravil. Tento deň bol výnimočný aj návštevou vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, ktorý slávil sv. liturgiu. Poobedňajší program patril napínavým futbalovým súbojom a tzv. Color Run, v závere ktorého sa skupinky snažili zafarbiť súperov práškom, ale zároveň chrániť seba pred rovnakým útokom. Večer sa všetci účastníci opäť preniesli na kráľovský dvor, aby sa venovali tancu – štvorylke.

V rámci doobedňajšieho programu nasledujúceho dňa o. Maroš Dupnák CSsR, duchovný rehoľného rádu v monastieri Michalovce, vysvetlil, že Boh človeka nerobí spravodlivým bez jeho pričinenia, ale aby od neho mohol prijať milosrdenstvo, musí si priznať svoje viny. V tent deň účastníkov svojou prítomnosťou povzbudil aj o. Milan Kmec, predseda Rady pre mládež Košickej eparchie. Poobedňajší program bol venovaný rozdeleným mužsko-ženským činnostiam presne tak, ako to už býva zvykom na každom kráľovskom dvore. Chlapci mali možnosť sa priučiť zápaseniu, praktickým zručnostiam v lese, gentlemanského správaniu a pod. Dievčatá sa učili piecť, ako sa starať o seba, ako vyrábať rôzne praktické predmety a iné. Vyvrcholením dňa bola svätá spoveď, ktorej predchádzala cesta v tme cez les, čo symbolizovalo kráčanie človeka v hriechu. Naopak, po sv. spovedi sa účastníci vracali do areálu so zapálenou sviecou a nasledovala krátka krížupoklonná adorácia.

Po tomto rozhodnutí začať svoj život nanovo s Bohom, štvrtý deň campu otvorila utiereň vzkriesenia a po areáli sa ozývalo hlasné Christos Voskrese! Každý z účastníkov dostal biele tričko ako symbol svadobného bieleho rúcha. Následne kráľ vydal vyhlásenie, že každý sluha je oslobodený z poddanstva a kráľ ho prijíma ako svojho syna/dcéru a dediča kráľovstva. V tento deň sa prihovoril o. Ján Fedorišin, vedúci turnusu, ktorý vo svojej katechéze poukázal na povinnosť preukazovať prijaté Božie milosrdenstvo aj voči ostatným ľuďom.

Záver campu bol strávený kráľovsky – večerou, tancom, zábavnými scénkami a vyhodnotením súťaží.

Piatok patril fotkám na pamiatku, objatiam, ale aj slzám a otázkam, prečo camp netrvá dlhšie. A tak unavení, ale šťastní sa všetci účastníci tešia na budúci rok.

autor: Miriama Hučková
dátum: 05.09.2016


Foto: Vojtech Riník, Ján Rozkoš

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka