Gréckokatolícka eparchia Košice


Katechéti Košickej a Bratislavskej eparchie začali školský rok metodickým semináromDňa 31.08.2016 sa katechéti a učitelia náboženskej výchovy Košickej a Bratislavskej eparchie zúčastnili otvorenia nového školského roka 2016/2017 v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Slávnosť začala svätou liturgiou, ktorú za účasti riaditeľa katechetického úradu o. Jána Ducára ako aj iných kňazov celebroval a prítomným sa prihovoril riaditeľ školského úradu o. Peter Orenič. Vo svojej homílii povzbudil katechétov a zdôraznil dôležitosť ich povolania, keďže pripravujú svojich študentov nielen pre tento, ale aj pre večný život. Podujatie pokračovalo v priestoroch eparchiálneho úradu metodickým seminárom na tému „Didaktická analýza vyučovacej jednotky,“ ktorú si pripravil Ján Furman, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre náboženstvo a náboženskú výchovu. Cieľom bolo oboznámiť sa so zásadami vytvárania a demonštrovať postup didaktickej analýzy.

autor: Eparchiálny katechetický úrad
dátum: 05.09.2016
Foto: Monika Girovská

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka