Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Cyril Vasiľ sa zúčastnil odpustovej slávnosti v sociálnom centre DORKA v KošiciachKošice, 18. august (TSKE) Odpustovú slávnosť a siedme výročie posviacky kaplnky v sociálnom centre DORKA v Košiciach poznačila účasť vzácnej návštevy. Na sviatok Zosnutia našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky Márie, vždy Panny, dňa 15. augusta 2016, slúžil v centre sv. liturgiu vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné Cirkvi v Ríme.

V homílii vladyka Cyril upriamil pozornosť na Krista, ktorý vzatím do neba svojej matky ukázal aj nám, že naše miesto je v nebi. Najväčším povzbudením prítomných bol jeho krátky príhovor na konci liturgie, keď sa hlasito zamyslel nad porovnaním svojej, ako povedal – viac administratívnej práce, a sociálnej práce, slovami: „Ja vo svojej práci môžem občas pociťovať pochybnosti, či plním Božiu vôľu. Vy pochybovať nemusíte, pretože keď pomáhate chudobným, vy určite plníte Božiu vôľu.“

Ako poďakovanie dostal vladyka Cyril jemu najvlastnejší dar - kapsu s vyšitým skautským znakom, ktorú vlastnoručne ušili matky z centra.

Nakoniec sa všetci pozvaní presunuli na agapé, ktorému predchádzalo myrovanie ako liturgický znak pomazania olejom a spoločného stolovania a lásky v prvotnej Cirkvi.

Odpustová účasť v kaplnke, rozmermi inak zodpovedajúcej potrebám pastorácie v centre, bola bohatá: zúčastnili sa pracovníci a dobrodinci centra, kňazi spätí s centrom a ich rodiny, veriaci farnosti Terasa a najmä klienti centra. Spevom sprevádzal liturgiu zbor tvorený deťmi z centra.

Centrum DORKA, n.o. zriaďuje od roku 2007 Úsmev ako dar a Nadácia DeDo, majúc dnes na celom Slovensku 3 zariadenia: v Košiciach, Prešove a vo Zvolene. Vo svojej práci sa sústreďujú na prácu s matkami s deťmi a na odchovancov z detských domovov. Momentálne poskytujú pomoc 232 klientom. V centre pracujú dvaja kňazi Košickej eparchie, ako aj dvaja bohoslovci na pastoračnej praxi.

autor: Lukáš Mitro
dátum: 18.08.2016


Foto: Anton A. Podhajecký

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka