Gréckokatolícka eparchia Košice


Veriaci Choňkoviec putovali k svätým bránam gréckokatolíckych eparchiíKošice, 17. august (TSKE) V utorok 16. augusta sa gréckokatolícki veriaci z Choňkoviec spolu so svojím duchovným otcom Jozefom Fabišíkom vydali na púť k svätým bránam do Košíc a Prešova. Na eparchiálnom úrade Košickej eparchie v Košiciach ich privítal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu so svojím sekretárom, o. Róbertom Jágerom, ktorý ich následne sprevádzal priestormi úradu a priblížil im históriu eparchie ako i symboliku stavby úradnej budovy.

Pútnici spolu s vladykom Cyrilom Vasiľom, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi, prešli svätou bránou v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach a spoločne slávili sv. liturgiu. Vladyka Cyril svojím príhovorom poukázal na hodnotu a význam pútí a povzbudil k vytváraniu ducha spolupatričnosti.

Kroky pútnikov ďalej viedli do Prešova, kde ich archieparchiálnym úradom sprevádzal vladyka Milan Lach, pomocný prešovský biskup, a vyvrcholením dňa bola návšteva Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

autor: TSKE
dátum: 17.08.2016


Foto: Jozef Fabišík

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka