Gréckokatolícka eparchia Košice


Účastníci druhého turnusu tábora Košickej eparchie sa učili skutkom milosrdenstvaKošice, 16. august (TSKE) Mladí stredných škôl sa v dňoch 8. až 11. augusta zúčastnili druhého turnusu letného tábora Košickej eparchie Camp 2016 v Škole v prírode sv. Lukáša na Hatfe rozoberajúc tému: Blažení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. (Mt 5,7)

Program otvoril o. Peter Paľovčík, vedúci turnusu, a po spoločnom zoznámení nasledovala sv. liturgia so slovom, ktoré voviedlo do témy. Príkladom viery mohli mladí povzbudiť sledovaním večerného filmu Do you believe? (sl. Preklad: Viera bez skutkov je mŕtva), ktorý cez vzťahy hlavných hrdinov vedie k vernosti Bohu aj za cenu kríža.

Ďalší deň sa niesol v znamení osobného obrátenia, zmierenia a odpustenia. Doobedňajší program poukázal na rozličné prejavy milosrdenstva obsiahnuté v piatich vybratých milosrdenstvách. To zároveň mladým ukázalo ich vlastné hriechy, ktoré si písali na lepiace lístočky a pri poobedňajšej liturgii zmierenia nalepovali na veľké srdce, ako symbol zrieknutia sa svojho hriešneho spôsobu života. Obed sa niesol podobne v kajúcom duchu, kedy účastníci dostali iba pôstny balíček. Kajúcnosť, ktorej vyvrcholením bola sviatosť zmierenia, sa obrátila v obrovskú radosť, čoho symbolom sa stalo spoločné agapé – bohatá hostina lásky. Večerný program spevom doprevádzal o. Peter Milenky, farár farnosti Remeniny, a nádherné svedectvo svojho manželského a rodinného života ako i dôvery v Božie milosrdenstvo vydali o. Jozef Zorvan, farár v Sačurove, a jeho manželka Janka.

Slovo na tému „Zjednocujem sa s Kristom, verím mu a klaniam sa mu“, ktoré ohlásil o. Dávid Zorvan, farár farnosti Stanča, bolo témou nasledujúceho dňa, kedy sa mladí učili vnímať aj vlastnú sebahodnotu ako i šťastie, ktoré zakúša človek žijúci bez hriechu v jednote s Bohom.

Svoje schopnosti si účastníci Campu mohli otestovať v ďalší deň Olympiádou milosrdenstva, ktorej predchádzala katechéza o. Emila Zorvana, správcu farnosti Falkušovce. Nasledoval otvárací ceremoniál s vyvesením olympijskej vlajky, zapálením olympijského ohňa a sľubom zástupcu súťažiacich. Mladí rozdelený do 5 kontinentov celý deň súťažili v  skutkoch duchovného i telesného milosrdenstva. Súťažný deň bol obohatený i sv. liturgiou vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, ktorý vo svojej kázni povzbudzoval k aktivite podľa slov pápež Františka: „Toto „divánové šťastie“, „gaučové šťastie“, je pravdepodobne tou tichou paralýzou, ktorá nás môže zničiť najviac; ktorá môže najviac zničiť mládež.“ Poobedný program patril už tradičnému futbalovému zápasu s vladykom a ďalším zápoleniam v už spomínanej olympiáde. Večerný program tvoril vyvrcholenie celého turnusu. Odovzdávanie medailí obohatil svojou účasťou i spevák Marián Čekovský, ktorý všetkých prekvapil svojim svedectvom a precízne zvládnutým koncertom. Úplný vrchol patril záverečnému ohňostroju.

Na tele unavení a na duši posilnení účastníci sa tak po štyroch krásnych dňoch plných zážitkov a nových priateľstiev len ťažko lúčili medzi sebou navzájom, ale o to viac sa tešiac na ďalšie spoločné stretnutie.

autor: Emil Zorvan
dátum: 16.08.2016
Foto: Jozef Matejovský ml.

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka