Gréckokatolícka eparchia Košice


Účastníci prvého turnusu Campu Košickej eparchie prežili PaschuKošice, 08. august (TSKE) Od 5.-7. augusta 2016 sa na Hatfe začala séria turnusov Camp 2016 Košickej eparchie. Prvý turnus otvorili študenti vysokých škôl a (ne)pracujúci. Prežili nádherné tri dni s Pánom a Jeho milosrdnou láskou. Stretnutie začalo svätou liturgiou slávenou vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, ktorý mladým pripomenul šťastie raja. Po dobrej večeri nasledovala práca v skupinkách, kde spolu snívali svoje sny, aby bol svet krajší a vytvorili tak nádherné kvietky. Večerný program vyvrcholil modlitbou večierne pred sviatkom Premenenia Pána, do ktorej sa vykročilo so zažatými sviecami, aby tak každý človek priniesol Svetlo do tmy.

V sobotu na samotný sviatok Premenenia Pána sa mohli účastníci, sprevádzaní katechézou o. Martina Mráza, duchovného správcu pri UPJŠ v Košiciach, postiť, pretože Adam sa nechcel postiť a následne v sviatosti zmierenia mohli zažiť veľké Božie milosrdenstvo. Poobede boli pripravené športovo zábavné aktivity vo vodnom volejbale a basketbale. Večerný program začal katechézou o. Milana Kmeca, predsedu Rady pre mládež Košickej eparchie, na tému „Prechod cez Červené more,“ kde vysvetlil, že v ťažkých časoch sa máme podľa vzoru Izraelitov pozerať dozadu, aké veľké veci Boh konal v našich životoch. V závere bola sprítomnená séderová večera, do ktorej zúčastnených voviedol o. Milan Diheneščík, kaplán vo farnosti Trebišov.

V nedeľu skoro ráno, pri východe slnka, sa areálom nieslo radostné „Christos Voskrese!,“ keď sa mladí modlili utiereň vzkriesenia. Celý deň sa niesol v radostnom Duchu. Záverom programu bolo hudobné pásmo skupiny The Wind doplnené svedectvom o. Vladimíra Vargu, farára farnosti Košice – Nad jazerom, ktorý rozprával o Božom milosrdenstve v kríži synovej choroby, a následne svedectvom s. Jozafáty Ingrid Durňákovej SNPM o svojom povolaní.

autor: s. Jozafáta Ingrid Durňáková SNPM
dátum: 08.08.2016
Foto: Milan Kmec a Lukáš Vojčík

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka