Gréckokatolícka eparchia Košice


Veriaci v Pozdišovciach sa tešia z obnoveného chrámu a stretnutia s vladykom Jánom Eugenom KočišomKošice, 08. august (TSKE) Pre veriacich v obci Pozdišovce sa stala nedeľa 07. augusta výnimočnou, keďže v tento deň sa konala posviacka obnoveného gréckokatolíckeho chrámu Najsvätejšieho srdca Ježišovho a stretnutie s rodákom vladykom Jánom Eugenom Kočišom, emeritným pražským pomocným biskupom, pri príležitosti jeho 90. narodenín. Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha a spoluslúžiteľom bol vladyka Ján Eugen Kočiš.

V homílii, poukazujúc na mládenca z evanjelia, ktorý chcel dosiahnuť večný život, ale nenašiel v sebe odvahu opustiť všetko, vladyka Milan vyzdvihol ochotu veriacich pustiť sa do rekonštrukcie a zveľaďovania chrámu, pričom pripomenul, že Boh túto ich dôveru požehnal úspešným zavŕšením prác. Vladyka Milan zablahoprial vladykovi Jánovi k jeho životnému jubileu a zaželal mu veľa Božích milostí do biskupskej služby.

Slávnosť sa zavŕšila spoločným agapé, kde sa pri stole stretli obaja biskupi, kňazi a veriaci z Pozdišoviec a spoločne pospomínali na minulé časy.

autor: Jozef Havrilčák
dátum: 08.08.2016


Foto: Pavol Kocan

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka