Gréckokatolícka eparchia Košice


Augustová fatimská sobota v Klokočove sa niesla v znamení premeneniaKošice, 08. august (TSKE) V prvú augustovú sobotu, na ktorú zároveň pripadol aj sviatok Premenenia Pána, sa zišli veriaci na fatimskej sobote v Klokočove. V úvodnej  prednáške sa prihovoril o. Martin Miňo, ktorý poukázal na milosrdenstvo a jeho realizáciu v živote veriacich. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s kňazmi z okolia i z Košického protopresbyterátu.

Vo svojej homílii vladyka Milan vyzdvihol dôležitosť sviatku Premenenia Pána, kedy Ježiš svojím zjavením dal svojím apoštolom pocítiť predchuť neba. Eparcha poučil, že nasmerovať svoj život k blaženosti neba vlastne znamená uveriť, že "Ježiš Kristus je Pán" a Boh. Vladyka dal za príklad veriacim Nebeskú Matku, ktorá bola vzatá do neba s telom i dušou a vníma túto krásu, a teda, aby sa učili od nej, ako dospieť k nebeskému cieľu.

Po svätej liturgii nasledoval moleben k Presvätej Bohorodičke, počas ktorého prebiehalo myrovanie. Záverečné slová boli pozvaním na eparchiálnu odpustovú slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorá sa uskutoční v nasledujúci víkend v Klokočove.

autor: Jozef Havrilčák
dátum: 08.08.2016


Foto: Pavol Pastornický

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka