Gréckokatolícka eparchia Košice


Odpustová slávnosť Košickej eparchie sa konala pri príležitosti sviatku hieromučeníka Pavla Petra GojdičaKošice, 18. júl (TSKE) V dňoch 16.– 17. júla sa uskutočnila celoeparchiálna odpustová slávnosť Košickej eparchie pri príležitosti chrámového sviatku blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča vo farnosti Veľké Kapušany.

V sobotu, predvečer sviatku, slávil sv. liturgiu o. Vladimír Tomko, protosynkel Košickej eparchie, ktorý, hovoriac o Božom milosrdenstve v živote ľudí, obzvlášť vyzdvihol aj osobný príklad milosrdenstva bl. Pavla Petra, ktorý odpustil svojim nepriateľom.

Odpustová slávnosť vyvrcholila archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Liturgia bola kombinovaná v maďarskom a slovenskom jazyku. Vo svojej homílii vladyka zdôraznil problémy dnešného sveta, v ktorom sa človek často zámerne necháva klamať, aby nevidel realitu. Vladyka pripomenul, že len ozajstný pohľad na život dáva predpoklad pripravenosti pre zdolanie ťažkostí. Príkladom bl. Pavla Petra Gojdiča vladyka poukázal na zásady kresťanského života a povzbudil veriacich k opravdivej viere a takisto k obráteniu sa na našich predkov, svedkov viery, aby nám vyprosili u Boha milosti. Po svätej liturgii bol sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií a odpustová slávnosť vyvrcholila myrovaním.

autor: Jozef Havrilčák
dátum: 18.07.2016
Foto: Mário Csérep

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka