Gréckokatolícka eparchia Košice


Zomrel kňaz Košickej eparchie Milan ŠeligaSo zármutkom a v nádeji na večnú blaženosť oznamujeme, že dňa 12.7.2016 zomrel o. Milan Šeliga SVD, vo veku 51 rokov a v 20. roku kňazstva, ktorý bol inkardinovaný do Košickej eparchie.

Pohrebné obrady (kňazský pohreb a sv. liturgia) sa budú konať v gréckokatolíckom chráme v Sečovciach v piatok 15.7.20106 o 10,00 h v slovenskom jazyku. Telesné pozostatky budú uložené na miestnom cintoríne v Sečovciach.

Nech mu je večná pamiatka!PARTE o. Milana Šeligu

autor: TSKE
dátum: 13.07.2016

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka