Gréckokatolícka eparchia Košice


Košický eparcha Milan Chautur navštívil farnosť Ubľa



    (Ubľa, 03. júl) Na odpustovú slávnosť v gréckokatolíckom chráme v Ubli prijal účasť košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR. Spolu s ním sv. liturgiu slávili kňazi Sninského a Sobraneckého protopresbyterátu za účasti nemalého počtu veriacich z okolitých farností ako Šmigovec, Strihovce, Dúbrava, Klenová, Kalná, Roztoka, Ladomirová, v ktorých vladyka Milan pôsobil ešte ako kňaz. Slávnosť bola dlho očakávanou udalosťou, keďže sa táto návšteva vladyku Milana uskutočnila po 27 rokoch od jeho odchodu z farnosti.

    Z tohto dôvodu mnohí veriaci strávili čas po sv. liturgii aj v osobných rozhovoroch s eparchom spomínajúc na spoločne prežité chvíle. Všetci sa rozchádzali s nádejou, že si toto milé stretnutie čoskoro zopakujú.

autor: Miroslav Pružinský
dátum: 06.07.2016






















Foto: Ľubomíra Pružinská





© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka