Gréckokatolícka eparchia Košice


Dom sv. Kozmu a Damiána oslávil 15. výročie svojej existencie    (Prešov, 01. júl) Prvý júlový deň bol významným pre všetkých, ktorí patria do komunity Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove na Rumanovej ulici, ktorý zriadila a prevádzkuje Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. V tento deň spoločne slávili odpustovú slávnosť obidvoch svojich patrónov a zároveň ďakovali Bohu za 15 rokov svojej existencie.

    Slávnostnú sv. liturgiu slúžil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s bratislavským eparchiálnym biskupom vladykom Petrom Rusnákom, ktorý sa prihovoril homíliou, a s ďalšími 12 kňazmi. K seniorom, ich rodinám, lekárom, všetkým dobrodincom i priaznivcom komunity sa prihovorila generálna predstavená sr. Tereza Slota z Ríma, sr. Petra Sičáková, provinciálna predstavená, a sr. Dária Krajňáková, zakladateľka tohto zariadenia.

    Za dlhoročnú službu starším, chorým a opusteným ľuďom sestrám služobniciam, teda zriaďovateľovi Domu, odovzdala za mesto Prešov ďakovný list primátorka Andrea Turčanová. V liste vyjadrila vďaku všetkým rehoľným sestrám, odborným zamestnancom i ostatnému personálu za profesionálny a ľudský prístup v duchu kresťanskej etiky k tým, ktorí si už sami pomôcť nemôžu.

    Po slávnostnej sv. liturgii a príhovoroch nasledovalo agapé pretkávané ľudovou hudbou i piesňami na želanie, ktoré prispeli k vytvoreniu príjemnej rodinnej atmosféry.

    Na ďakovnej odpustovej slávnosti sa zúčastnilo asi 140 ľudí všetkých vekových kategórií od najmladších niekoľkomesačných pravnúčat až po 93-ročných seniorov.

    Nech Pán naďalej žehná toto dielo a cez patrónov Domu prejavuje svoje milosrdenstvo.

autor: Mária Rindošová
dátum: 04.07.2016
Foto: Bernadeta Šoltýsová

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka