Gréckokatolícka eparchia Košice


Košický eparcha Milan Chautur udelil kňazské svätenia trom diakonom    (Košice, 26. jún) V gréckokatolíckom Chráme svätých apoštolov Petra a Pavla v Košiciach vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, slávil v nedeľu odpustovú svätú liturgiu spojenú s udelením kňazského svätenia trom diakonom: Adamovi Mackovjakovi pochádzajúcemu z Kojšova, Františkovi Engelovi z Laškoviec a Tomášovi Fischerovi z Košíc.

    Vladyka Milan vo svojej homílii zdôraznil, že „kňazstvo je život jednoty s Kristom.“ Týmito slovami vyzval svätencov k životu v jednote s Kristom podľa vzoru svätých apoštolov Petra a Pavla. Následne pripomenul, že cestou tejto jednoty je Cirkev, a upozornil, že jednota s Bohom znamená aj život v jednote s biskupom a ostatnými kňazmi.

    Na konci svätej liturgie sa v mene novokňazov vladykovi Milanovi za jeho otcovskú lásku a starostlivosť poďakoval o. Tomáš Fischer.

autor: Miroslav Házy
dátum: 27.06.2016
Foto: Dávid Rybovič

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka