Gréckokatolícka eparchia Košice


Prezident Andrej Kiska navštívil Cirkevnú strednú odbornú školu sv. Jozafáta v Trebišove    (Trebišov, 17. jún) Tretí júnový piatok sa stal významným dňom pre Cirkevnú strednú odbornú školu sv. Jozafáta v Trebišove, kedy nielen mesto Trebišov, ale aj spomínanú školu navštívila hlava štátu, prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. V odbornej diskusii s vedením školy sa okrem iného zaujímal o uplatnenie absolventov strednej odbornej školy v praxi, o prípadné pokračovanie ich štúdií na vysokých školách, no zaoberal sa aj otázkou autority učiteľa, odovzdávania hodnôt na cirkevnej škole, čí otázkou rodinného zázemia žiakov, ktoré v podstatnej miere vplýva na harmonický rozvoj osobnosti a úspech každého študenta v jeho štúdiu. Pri prehliadke školy s úsmevom na tvári a podaním ruky pozdravil učiteľov i študentov školy, ktorí boli nadšení jeho spontánnosťou a s radosťou odpovedali na prezidentove otázky. Návšteva sa nezaobišla ani prehliadkou Strediska praktického vyučovania, kde práve prebiehali praktické záverečné skúšky. Následne prezidentove kroky smerovali do reštaurácie Mladosť, kde ocenil šikovnosť a zručnosť žiakov, vyzdvihol vzdelanie ako základ budúcnosti a poprial všetkým žiakom úspešné zvládnutie skúšok. Pri odchode sa pán prezident podpísal do kroniky školy a zaželal zamestnancom i žiakom pekné a príjemné leto.

autor: Peter Lazár
dátum: 21.06.2016


Foto: Peter Lazár

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka