Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur posvätil komunitné cetrum v Iňačovciach    (Iňačovce, 18. jún) V tretiu júnovú sobotu vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, slávil svätú liturgiu v chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Iňačovciach spojenú s posviackou miestneho novovybudovaného komunitného centra, ktoré má slúžiť ako miesto spoločenských podujatí a vyučovacieho pracoviska.

    Vladyka Milan vo svojej homílii pozval k modlitbe, ktorá nie je len vyslovením prázdnych slov, ale volaním srdca k Bohu. Zdôraznil, že modlitba a pokorné obrátenie sa na Boha prináša požehnanie.

    Takto aj veriaci z Iňačoviec svojimi modlitbami a úsilím dosiahli vybudovanie komunitného centra.

autor: Jozef Havrilčák
dátum: 20.06.2016


Foto: Anna Porhinčáková

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka