Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur sa stretol s krajanmi v bývalej obci Smolník    (Smolník, 12. jún) V druhú júnovú nedeľu, vladyka Milan Chautur CsSR, košický eparcha slúžil archijerejskú sv. liturgiu pre rodákov v zaniknutej obci Smolník pri vodnej nádrži Starina v národnom parku Poloniny.

    Vo svojej homílii sa prihovoril veriacim a poukázal na príklad rímskeho stotníka - pohana, ktorý ako nadriadený sa zaujímal o podriadeného  sluhu. Svojim správaním ukázal svoju ľudskosť a súcit a vieru, že Ježiš nie je obyčajný človek. Vladyka však smutne poukázal na mnohých súčasných kresťanov, ktorí sa opierajú o vieru v seba či vo vedu, avšak ostávajú bez odpovede na otázku zmyslu života. Na to je potrebná milosť Svätého Ducha, ktorá by veriacich vovádzala do rozmýšľania v Bohu. Vladyka tak vyzval prítomných k nasledovaniu príkladu neveriaceho človeka, ktorý sa stal ľudským a pokorným pred samotným Bohom.

autor: Jozef Havrilčák
dátum: 13.06.2016


Foto: Pavol Pastornický

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka