Gréckokatolícka eparchia KošiceAktuality

Prvé stretnutie v Minerve

V stredu 23. septembra 2015 sa uskutočnilo prvé z pravidelných stredajších stretnutí novozriadeného Gréckokatolíckeho univerzitného pastoračného a poradenského centra Košickej eparchie. Mladí študenti diskutovali o vzťahoch, ktoré sú prítomné už na počiatku dejín človeka a skrze ktoré Boh vstupuje do sveta, aby ho obnovil.

Homília vladyku Milana Chautura, Národný pochod za život,
Bratislava 20.9.2015

Homília vladyku Milana Chautura, Národný pochod za život, Bratislava 20.9.2015

Vo svojej homílii vladyka poukázal na život ako na najväčšiu hodnotu,„na ktorú ľudia často zabúdajú, kým im o život nejde.“ Upozornil, že človek nie je náhodným zhlukom buniek, ale svoju hodnotu odvodzuje od svojho Stvoriteľa, preto má aj zodpovednosť plniť Božie príkazy, čím si zachová nie len kvalitu fyzického života, ale aj svoj večný život.

Košická eparchia sa zastáva novodoboutláčaných

Košická eparchia sa zastáva novodoboutláčaných

(Bratislava, 20. september) Veriaci Košickej eparchie sa zúčastnili druhého Národného pochodu za život v Bratislave, aby svojou prítomnosťou a podporou tejto celoslovenskej akcie poukázali na najdôležitejšie hodnoty rodiny a života, ktoré treba chrániť. Dopoludnia sa najprv zhromaždili v Kostole sv. Ladislava, kde archijereskú sv. liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

Púť slovenských gréckokatolíkov do Máriapócse

Púť slovenských gréckokatolíkov do Máriapócse

(Máriapócs, Maďarsko, 15.9.2015) Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska sa gréckokatolíci Košickej eparchie a Prešovskej archieparchie stretli na najväčšom pútnickom mieste gréckokatolíkov v Máriapócsi v Maďarsku.

Košickí gréckokatolíci sa utiekajú k Bohorodičke

Košickí gréckokatolíci sa utiekajú k Bohorodičke

I tento rok sa uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť vo farnosti Narodenia presvätej Bohorodičky. Hlavným hosťom a kazateľom bol arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý pri tejto príležitosti aj posvätil obnovený interiér katedrálneho chrámu a ikony blažených hieromučeníkov Teodora Romžu a Pavla Petra Gojdiča. Reštauračné práce realizovali majstri zo Sečoviec, Jozef Takáč a Peter Vereščák.

Odpustová slávnosť farnosti Košice-Ťahanovce

Odpustová slávnosť farnosti Košice-Ťahanovce

Po duchovnej obnove, počas ktorej redemptoristi, kňazi Milan Záleha a Juraj Rizman povzbudzovali veriacich k životu svätosti, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice-Ťahanovce, zasvätená blaženým hieromučeníkom Pavlovi Petrovi Gojdičovi, prešovskému biskupovi a Metodovi Dominikovi Trčkovi, redemptoristovi, slávila v nedeľu, 6. 9.2015, odpustovú slávnosť.

Septembrová fatimská sobota

Septembrová fatimská sobota

Gréckokatolícki mariánski ctitelia sa aj napriek sychravému počasiu zúčastnili modlitieb a liturgických slávení fatimskej soboty v Klokočove. Témou tohto dňa bola „Výzva zasvätenej čistoty.“ Svätú liturgiu celebroval vladyka Milan Chautur, CSsR, košický eparchiálny biskup, ktorý vo svojej homílii pripomenul hodnotu života dieťaťa, upozornil na povinnosť rodičov chrániť ho po stránke fyzickej, ako i morálnej a starať sa i o jeho duchovný rozvoj,...

Pútnici v Klokočove obdarovaní Bohom cez Máriu

Pútnici v Klokočove obdarovaní Bohom cez Máriu

(Klokočov 15.-16. august) Ani horúce slnko neodradilo množstvo pútnikov, ktorí sa pri príležitosti hlavnej odpustovej slávnosti Košickej eparchie stretli v pútnickom Klokočove (o. Michalovce). V sobotu podvečer vladyka Milan Chautur, košický eparcha, posvätil obnovený chrám, ktorý uchováva kópiu milostivej ikony Bohorodičky, a dve zrekonštruované kaplnky. V pútnickom areáli slávil archijerejskú sv. liturgiu, pri ktorej spev viedol mládežnícky zbor zo Stanče. V homílii vladyka uviedol, že stav vonkajšej náboženskej príslušnosti u mnohých kresťanov nie je dovedený do osobného vzťahu s Bohom.

Cyrilo-metodská slávnosť v Sečovciach

Cyrilo-metodská slávnosť v Sečovciach

(Sečovce 3.-4.7.2015) Tohtoročná slávnosť ku cti sv. Cyrila a Metoda v gréckokatolíckej farnosti Sečovce sa začala o deň skôr. Na prvý júlový piatok po sviatočnej večierni slávil archijerejskú sv. liturgiu vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Liturgický spev viedol miestny zbor zo Sečoviec. V kázni pripomenul, že v preambule Ústavy Slovenskej republiky zaznieva zmienka o cyrilo-metodskej tradícii. Základom tejto tradície je, aby sa v zrozumiteľnej reči počúvalo Božie slovo a tak formovalo ľudí.

Spoločný deň v Choňkovciach s vladykom Milanom

Spoločný deň v Choňkovciach s vladykom Milanom

V pondelok 8. júna 2015 sa prijímatelia zariadenia ANIMA - DSS prežili "spoločný deň" s ďalšími klientmi zariadení DOSO Sobrance (hostiteľ), Ondava - DSS a deťmi zo ZŠ v Choňkovciach. Duchovným aj osobným obohatením pre všetkých bolo stretnutie s vladykom Milanom Chauturom.

Gorazdov ekumenický festival vstúpil do tretej dekády

(Trebišov 8.6.2015) V poradí už 21. ročník Gorazdovho ekumenického festivalu sakrálnych skladieb sa konal v Trebišove. Sprievodným podujatím festivalu bola v piatok 5. júna vernisáž výstavy s názvom Sväté Trojhviezdie Cyril-Gorazd-Metod na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa. Na výstave boli prezentované výtvarné práce žiakov základných a umeleckých škôl, z ktorých najlepšie ocenili za organizátorov riaditeľka múzea Mgr. Beáta Kereštanová a primátor mesta PhDr. Marek Čižmár. Svojou kultúrnou vložkou obohatili vernisáž študenti cirkevného gymnázia.

Požehnanie nového ikonostasu, krížovej cesty a obnoveného chrámu v Trhovišti

Požehnanie nového ikonostasu, krížovej cesty a obnoveného chrámu v Trhovišti

31. mája 2015, prvú nedeľu po sviatku Päťdesiatnice, na sviatok všetkých svätých, sa v Gréckokatolíckej farnosti Trhovište konala odpustová slávnosť spojená s historickou udalosťou. Pred archijerejskou liturgiou, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup bol požehnaný nový ikonostas, krížová cesta a obnovený chrám. Vo svojej homílii poukázal na ikonostas, ako na podstatnú súčasť každého byzantského chrámu, ktorý nie je oddeľovaním sa duchovenstva od Božieho ľudu. Ale tým, že je tvorený mnohými ikonami, stáva sa oknom do neba.

Oslava Päťdesiatnice spojená s vysviackou nových diakonov v Michalovciach

Oslava Päťdesiatnice spojená s vysviackou nových diakonov v Michalovciach

V predvečer sviatku Zostúpenia Svätého Ducha sa v bazilike minor v Michalovciach začala eparchiálna odpustová slávnosť, tematicky zameraná na duchovnosť kňazov. Pri archijerejskej liturgii slávenej dvomi biskupmi a vyše päťdesiatimi kňazmi prijali diakonské svätenie štyria kandidáti za Košickú eparchiu a jeden za Mukačevskú eparchiu. Vladyka Milan Chautur v homílii uviedol, že apoštoli po Kristovom nanebovstúpení poslúchli jeho výzvu a očakávali prisľúbeného Svätého Ducha.

Formačný deň kňazov Košiciach spojený s darcovstvom krvi

(Košice 21. mája 2015) Kňazský formačný deň kňazov Košickej eparchie sa začal skoro ráno v biskupskej rezidencii netradičným činom. Pojazdnej transfúznej stanici v Košiciach darovalo krv vyše tridsať kňazov. „Na jednu kardiologickú operáciu potrebujeme krv od štyroch darcov,“ uviedla MUDr. Jitka Mačalová a vysoko ocenila túto dobrovoľnú a záslužnú aktivitu.

CELOSLOVENSKÉ KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2014/2015

CELOSLOVENSKÉ KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2014/2015

V dňoch 5.-7. mája 2015 sa v Melčiciach-Lieskovom v kláštore sestier Františkánok uskutočnilo celoslovenské kolo Biblickej olympiády. V utorok začal obedom program pre súťažiacich zo základných škôl. Po obede išli deti na exkurziu na hrad Beckov a potom v miestnom kostole mali sv. omšu, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Po večeri bolo stretnutie, pri ktorom sa súťažiace družstvá navzájom predstavili a povedali, ako sa na súťaž pripravovali, čo ich z prečítaných kníh najviac zaujalo, a naopak, čo im pri štúdiu robilo problém.

METROPOLITNÉ KOLO BIBLICKEJ SÚŤAŽE 2014/2015

METROPOLITNÉ KOLO BIBLICKEJ SÚŤAŽE 2014/2015

V spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Prešovskej archieparchie sa aj naše víťazné trojčlenné družstva eparchiálneho kola Biblickej súťaže sa v dvoch kategóriach A a B zúčastnili na metropolitnom kole XVIII. ročníka Biblickej súťaže 2014/2015, ktoré sa konalo v dňoch 05.-06. 5. 2015 v priestoroch Archieparchiálneho pastoračného centra v Juskovej Voli (okres Vranov nad Topľov).

SPOLOK HODNOTIL

SPOLOK HODNOTIL

Už po siedmykrát od svojho obnovenia sa zišli v Michalovciach členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda na valnom zhromaždení, aby zhodnotili činosť za uplynulé obdobie, tentoraz za roky 2011 - 2015. Program začal koncelebrovanou sv. liturgiou v Bazilike minor Svätého Ducha pri kláštore oo. redemptoristov.

Cirkevné gymnázium z Trebišova na púti v Poľsku

Cirkevné gymnázium z Trebišova na púti v Poľsku

Žiaci a študenti cirkevného gymnáziu z Trebišova putovali po stopách svätého pápeža Jána Pavla II. Autobus plný nadšených mladých ľudí vyrazil z Trebišova v skorých ranných hodinách 11.5. Na prvej zastávke si prítomní mohli pozrieť ružencovú záhradu a baziliku v Ludźmierzi, kde často putoval aj svätý pápež ako mládežník. Potom nasledovalo rodné mesto Karola Wojtylu – Wadowice.

Zamestnanci CZŠ sv. Juraja v Trebišove na mariánskej púti v Litmanovej a Ľutine

Zamestnanci CZŠ sv. Juraja v Trebišove na mariánskej púti v Litmanovej a Ľutine

Pedagógovia a ostatní zamestnanci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove sa zúčastnili 30.4. mariánskej púte na najvýznamnejšie miesta gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku – Litmanovej a Ľutiny. Púť spojenú s duchovnou obnovou zamestnancov školy, zahájil duchovný správca školy o. Tomáš Haburaj.

Mimoriadny úspech Cirkevného gymnázia v Trebišove

Mimoriadny úspech Cirkevného gymnázia v Trebišove

Na 37. ročníku celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia získali 1. miesto študenti cirkevného gymnázia z Trebišova Daniel Tocik a Michaela Dušecinová a Valér Vančo. Celoštátna prehliadka sa uskutočnila v dňoch 22.-24. apríla v Piešťanoch.

Slovinky na Spiši privítali dvoch biskupov

Slovinky na Spiši privítali dvoch biskupov

(Slovinky 26.4.2015) Eparchiálny odpust v Slovinkách vyvrcholil v Nedeľu o porazenom. Prítomných veriacich milo prekvapil svojou návštevou najosvietenejší vladyka Cyril Vasiľ z Ríma, ktorý slávil archijerejskú svätú liturgiu. Spolu s ním priniesli novozákonnú obetu vladyka Milan Chautur, košický eparcha, protosynkel Vladimír Tomko a asi 20 ďalších kňazov.

Cirkevná základná škola v Trebišove slávila svoj odpust

(Trebišov 19. apríl 2015) Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove, ktorá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie, mala v Nedeľu myronosičiek svoju slávnosť. Patróna školy sv. Juraja veľkomučeníka si prišli žiaci s pedagógmi uctiť do miestneho farského chrámu. Tu slávil archijerejskú sv. liturgiu vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup. Spoluslúžili o. Peter Orenič, riaditeľ Eparchiálneho školského úradu, o. Dušan Seman, protopresbyter a viacerí školskí kapláni.

Veľký štvrtok v košickej katedrále

Veľký štvrtok v košickej katedrále

Narodenia Presvätej Bohorodičky bol silným vyjadrením spoločenstva miestnej cirkvi, kde asi 60 kňazov spolu so svojim biskupom vyjadrilo jednotu viery v tajomstvo vykúpenia a spásy, ktoré všetkých zjednocuje s Bohom.

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove pripravili krížovú cestu

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove pripravili krížovú cestu

Študenti a žiaci Gréckokatolíckej cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove pripravili posledný deň pred Veľkonočnými prázdninami (1.4.) divadelnú krížovú cestu. Pod vedením učiteľky Martiny Jakabovej, si žiaci cirkevnej školy sprítomnili aj hraným dejom posledné okamihy Kristovho pozemského života na zemi.

Kvetný víkend Košickej eparchie

Kvetný víkend Košickej eparchie

V duchu odkazu Jána Pavla II, ktorý si veľmi prial, aby sa mladí stretávali so svojim biskupom, sa aj mladí z Košickej eparchie, nadväzujúc na túto tradíciu, zišli na Kvetnom víkende. Ten sa konal pod taktovkou mladých zo sečovského protopresbyterátu a Komisie pre mládež Košickej eparchie v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove, kde sa stretlo 85 mladých.

Rozlúčka so vzácnym kňazom

Rozlúčka so vzácnym kňazom

V pondelok 30. 3. 3015 sa v košickej katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky konala rozlúčka s o. Michalom Vasiľom, gréckokatolíckym kňazom a otcom arcibiskupa Cyrila Vasiľa, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi vo Vatikáne.

Pohrebné obrady za účasti hojného počtu veriacich, ktorých súčasť tvorili veriaci z farnosti Zdoba-Sady nad Torysou, kde o. Michal Vasiľ pôsobil ako miestny farár celkom 21 rokov. S vďačným srdcom sa modlili sv. ruženec za svojho kňaza pred pohrebnými obradmi.

Samotné obrady za účasti hajdudoržského arcibiskupa a metropolitu Filipa Kočiša, tiež košického arcibiskupa a metropolitu Bernarda Bobera a viacerých biskupov z Maďarska, Poľska i Slovenska viedol syn zosnulého kňaza arcibiskup Cyril Vasiľ.

Maturanti cirkevného gymnázia v Trebišove absolvujú duchovné cvičenia

Maturanti cirkevného gymnázia v Trebišove absolvujú duchovné cvičenia

Na cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove je už dlhoročným zvykom, že študenti maturitného ročníka absolvujú pred ukončením svojho štúdia duchovné cvičenia. Od 25. – 27.3. si vykonávajú duchovnú predmaturitnú prípravu v Gréckokatolíckom centre pre formáciu mládeže v Juskovej Voli.

Nezvyčajné majstrovstvá vo futbale

Deviate Majstrovstvá Európy katolíckych kňazov v halovom futbale sa uskutočnili v dňoch 23.2.-27.2. v rakúskom meste St. Pölten (vo svojej histórii už druhýkrát v Rakúsku). Slovensko na nich reprezentovalo 13 gréckokatolíckych a rímskokatolíckych kňazov z Košickej eparchie, z Košického arcibiskupstva a z Prešovského arcibiskupstva.

Fatimská sobota v michalovskej bazilike minor

(Michalovce 7.3.2015) V rámci duchovnej obnovy veriacich stredného Zemplína sa v bazilike minor v Michalovciach konala marcová fatimská sobota. Po modlitbe tretej hodinky vystúpila s tematickou prednáškou ctih. sestra Cyrila SNPM. Hovorila o povolaní každého kresťana k aktívnej službe pri budovaní Božieho kráľovstva. Za rehoľníkov sa vyznala, že čistota sa rodí z veľkej lásky k Bohu a dobrovoľná chudoba dáva slobodu ducha pre vyššie veci.

Kňazský deň Košickej eparchie

Kňazský deň Košickej eparchie

(Trebišov 14.2.2015) Kňazský formačný deň sa v sobotu 14. februára konal výnimočne mimo košickej eparchiálnej rezidencie, a to v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Trebišove. Jeho témou bola formácia kňazských rodín ako prostriedku oživenia pastorácie laických rodín vo farnostiach.

Stretnutie Pána

Stretnutie Pána

so spravodlivým starcom Simeonom ako biblická udalosť, ktorú si pripomíname vždy 2. februára, sa aj v tomto roku stala obsahovým podkladom pre stretnutie košického eparchiálneho biskupa, vladyku Milana Chautura CSsR s gréckokatolíckymi kňazmi – dôchodcami, žijúcimi na území Košickej eparchie.

Deň učiteľov cirkevných škôl v Trebišove

Deň učiteľov cirkevných škôl v Trebišove

(Trebišov 30.1.2015) Patrónov cirkevných škôl Košickej eparchie, troch svätiteľov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, prišli na ich sviatok osláviť pedagógovia do Trebišova. V miestnom chráme pre nich slávil sv. liturgiu vladyka Milan Chautur, košický eparcha. V homílii vladyka poukázal na vynikajúce rodinné prostredie, z ktorého pochádzali títo učitelia Cirkvi.

1 , 2 , 3 , 4