Gréckokatolícka eparchia KošiceAktuality

Prehliadka detských a mládežníckych zborov v Trebišove

Prehliadka detských a mládežníckych zborov v Trebišove

(Trebišov, 29. november) Poslednú novembrovú nedeľu sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove uskutočnil šiesty ročník Prehliadky detských a mládežníckych zborov Košickej eparchie eparchie blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku. Prehliadku organizuje každoročne Komisia pre mládež Košickej eparchie, pod patronátom vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa.

Cirkevné školy v Trebišove sa spojili pri slávení svätej liturgie

Cirkevné školy v Trebišove sa spojili pri slávení svätej liturgie

(Trebišov, 29. november) Pri príležitosti prezentácie trebišovských cirkevných škôl, v nedeľu dopoludnia košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur, CSsR, slávil archijerejskú svätú liturgiu v chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove.

Homília vladyku Milana Chautura, Trebišov, 22.11.2015

Homília vladyku Milana Chautura, Trebišov, 22.11.2015

Odpustová slávnosť Cirkevnej spojenej školy v Sečovciach

Odpustová slávnosť Cirkevnej spojenej školy v Sečovciach

(Sečovce, 23. november) Cirkevná spojená škola v Sečovciach, ktorú tvoria dve organizačné zložky - Základná škola Sv. Rodiny a Základná umelecká škola sv. Cecílie, si pripomenula patrónku všetkých hudobníkov, sv. Cecíliu, odpustovou slávnosťou.

Požehnanie prvákov na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove

Požehnanie prvákov na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove

(Trebišov, 20. november) V predprazdenstvo sviatku Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu (20.11.), sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove, konalo požehnanie prvákov a ich zasvätenie Presvätej Bohorodičke. Za sprievodu kráľovských fanfár žiaci prvých tried vstúpili do niekoľkých siení kráľovského zámku, kde ich svojím vystúpením privítali členovia školského zboru Angelino.

Otcovia baziliáni slávili odpust na sviatok Krista Kráľa

Otcovia baziliáni slávili odpust na sviatok Krista Kráľa

(Trebišov, 22. november) V trebišovskom kláštore otcov baziliánov, ktorých chrám, ako jediný v Košickej eparchii, je zasvätený sviatku Krista Kráľa, sa v nedeľu konala odpustová slávnosť. Jej vyvrcholením bola archijerejská svätá liturgia, ktorú celebroval košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR.

Futsalový turnaj o pohár predsedu KBS

Futsalový turnaj o pohár predsedu KBS

V rámci týždňa cirkvi pre mládež sa v košickej Hale Cassosport konal Futsalový turnaj o pohár predsedu KBS. Organizátorom turnaja bola Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity. Celoslovenský mládežnícky futsalový turnaj bol vyvrcholením dekanátnych a diecéznych futsalových turnajov.

Animavíkend Košickej eparchie

Animavíkend Košickej eparchie

(Trebišov, 13.-15. november) V poradí ôsmy víkend animátorskej školy na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta sa začal netradične Liturgiou zmierenia. Atmosféra bola neuveriteľná a ako povedal o. Milan Kmec, vo vzduchu bolo cítiť Svätého Ducha.

Sviatok sv. Jozafáta mučeníka, arcibiskupa Polockého

Sviatok sv. Jozafáta mučeníka, arcibiskupa Polockého

12. novembra 2015 bola slávnostná sv. liturgia pri telesných pozostatkoch arcibiskupa a mučeníka Jozafáta v Bazilike sv. Petra v Ríme. Okolo oltára v bočnej lodi baziliky sa zhromaždili veriaci, kňazi a biskupi Prešovskej gréckokatolíckej metropólie, kňazi Mukačevskej eparchie, Ľvovskej metropólie a Apoštolského exarchátu v Bielorusku spolu s gréckokatolíkmi iných eparchií, ktorí boli práve v tieto dni vo Večnom meste.

Rozhovor s vladykom Milanom po Ad limina apostolorum

Rozhovor s vladykom Milanom po  Ad limina apostolorum

Akurát sa skončila návšteva ad limina apostolorum (k hrobu apoštolov). Vy ste jeden z dvoch biskupov, ktorí sú ešte v aktívnej službe, a zažili ste všetky štyri po novembrové návštevy. Ako ich hodnotíte retrospektívne?

Každá návšteva ad limina od 1992 bola iná, aj keď obsahovala tie isté povinnosti: návšteva pápežských bazilík, návšteva rímskych úradov a kongregácií. Stretnutie so svätým otcom. Atmosféra bola iná. Po revolúcii nás sprevádzala atmosféra entuziazmu nového začiatku. Riešili sme všeobecnú situáciu Cirkvi, problémy veriacich v Čechách, na Morave i na Slovensku. Viac menej sme hovorili všeobecne a niektoré veci sa opakovali, ako spomienky na komunistickú minulosť, vernosť veriacich, kňazov i biskupov počas prenasledovania.

Volejbalový turnaj dievčat Gréckokatolíckej eparchie Košice

Volejbalový turnaj dievčat Gréckokatolíckej eparchie Košice

(Sečovce, 14. november) V Sečovciach sa uskutočnil 10. ročník volejbalového turnaja dievčat Košickej eparchie. Zúčastnilo sa na ňom 8 družstiev: Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda z Košíc, Základná škola Obchodná zo Sečoviec, Farnosť Bačkov, Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa z Trebišova, farnosť Trebišov, Gymnázium Trebišov, Základná škola sv. Juraja z Trebišova a Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta z Trebišova.

AD LIMINA 2015 - ukončenie návštevy

(Rím, 14.11.2015) Slovenskí biskupi dnes ukončili viacdňovú návštevu ad limina apostolorum v Ríme a Vatikáne. Počas uplynulých dní sa dvakrát stretli s pápežom Františkom, navštívili viaceré vatikánske dikastéria a pápežské rady a slávili sväté omše so slovenskými pútnikmi a krajanmi v hlavných rímskych bazilikách. V závere spolu s veriacimi, ktorí ich sprevádzali, slávili svätú omšu v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda.

AD LIMINA 2015 - piaty deň návštevy

AD LIMINA 2015 - piaty deň návštevy

(Rím, 13.11.2015) Piatkový program biskupov začal návštevou Kongregácie pre biskupov. Za KBS predniesol úvodný príhovor jej predseda Mons. Stanislav Zvolenský. Sústredil sa na opis situácie slovenskej cirkvi po územnej reorganizácii diecéz, o ktorom Svätá Stolica rozhodla v roku 2008. Prefekt kongregácie kardinál Marc Ouellet poďakoval biskupom za ich ochotu a snahu riešiť spoločne otázky pastoračného aj ekonomického charakteru, ktoré vznikli po delení diecéz.

AD LIMINA 2015 - štvrtý deň návštevy

AD LIMINA 2015 - štvrtý deň návštevy

(Rím, 12.11.2015) Počas štvrtého dňa čakala biskupov osobná audiencia u Svätého Otca Františka. Predtým navštívili Pápežskú radu pre pastoráciu zdravotníkov.

AD LIMINA 2015 - tretí deň návštevy

AD LIMINA 2015 - tretí deň návštevy

(Rím, 11.11.2015) V stredu dopoludnia sa slovenskí biskupi spoločne s kňazmi a pútnikmi zo Slovenska zúčastnili na Generálnej audiencii so Svätým Otcom Františkom na Námestí svätého Petra vo Vatikáne. "S láskou vítam pútnikov zo Slovenska, ktorí sprevádzajú svojich biskupov počas ich návštevy ad limina apostolorum, osobitne kňazov, seminaristov, zasvätené osoby i všetkých veriacich. Drahí bratia a sestry, vaša návšteva Ríma nech posilní povedomie príslušnosti k Cirkvi."

V Trebišove diskutovali s ministrom riaditelia škôl

V Trebišove diskutovali s ministrom riaditelia škôl

Po výjazdovom rokovaní Vlády SR v Trebišove zavítal minister školstva Juraj Draxler na Strednú odbornú školu Sv. Jozafáta. Najskôr absolvoval prehliadku priestorov školy a jej dielní a nazrel aj do kaplnky. Pozrel si však aj novučičkú reštauráciu a kaviareň, kde získavajú prax študenti a študentky v rámci svojich odborov.

AD LIMINA 2015 - druhý deň návštevy

AD LIMINA 2015 - druhý deň návštevy

(Rím, 10.11.2015) V najstaršej mariánskej svätyni, v Santa Maria Maggiore, začali slovenskí biskupi druhý deň púte sv. liturgiou v byzantskom obrade. Hlavným celebrantom bol vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Svojou účasťou poctil prítomných aj sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, vladyka Cyril Vasiľ SJ. Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, vo svojej homílii pripomenul ako Boh zasahuje do dejín a mení ich.

AD LIMINA 2015 - prvý deň návštevy

AD LIMINA 2015 - prvý deň návštevy

(Rím, 9.11.2015) Bazilika sv. Petra. Rannou eucharistickou slávnosťou začala púť slovenských biskupov ad limina apostolorum pri hrobe apoštola Petra. Slávnosti predsedal košický metropolita arcibiskup Bernard Bober. Kazateľom bol biskup Marián Chovanec, ktorý poukázal na historickosť miesta, nielen podľa starokresťanskej tradície, ale od roku 1951 aj archeologicky podloženú.

Novembrová fatimská sobota

Novembrová fatimská sobota

(Michalovce, 07. november 2015) V prvú novembrovú sobotu sa mariánski ctitelia zišli  v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach, aby sa zúčastnili programu fatimskej soboty, tentokrát si zvlášť spomínajúc na svojich blízkych, ktorí už zosnuli.

Sväté misie v Zbehňove

Sväté misie v Zbehňove

V dňoch 17.-25. októbra 2015 sa vo farskom chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Zbehňove uskutočnili sväté misie.

Rodáci z Veľkej Poľany sa modlili za zosnulých príbuzných

Rodáci z Veľkej Poľany sa modlili za zosnulých príbuzných

(Veľká Poľana, 1. november 2015) V nedeľu sa košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR, stretol s rodákmi na mieste dnes už neexistujúcej dedinky Veľká Poľana, ktorá sa nachádzala v národom parku Poloniny. V čase, kedy si celé Slovensko spomína na svojich príbuzných a známych, ktorí zosnuli, vladyka Milan obetoval svätú liturgiu za všetkých zosnulých, ktorí sú pochovaní na miestom cintoríne zachovanom až do dnešných čias.

Ruženec v centre DORKA s vladykom Milanom Chauturom

Ruženec v centre DORKA s vladykom Milanom Chauturom

,Kdekoľvek Vás život v budúcnosti zaveje, zapamätajte si modlitbu ruženca a pomodlite sa jeden desiatok - to je jedenkrát Otčenáš a desať krát Raduj sa.” Takýmto jasným posolstvom sa obrátil vladyka Milan Chautur CSsR, biskup Košickej eparchie, na deti v centre DORKA v Košiciach vo štvrtok 29.10.2015, keď medzi ne zavítal pri príležitosti mariánskeho mesiaca október.

Metodický deň v Trebišove

Metodický deň v Trebišove

Dňa 28. októbra 2015 sa v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove uskutočnil celoeparchiálny metodický deň pedagogických zamestnancov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach pod odbornou garanciou Eparchiálneho školského úradu.

20 rokov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove

20 rokov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove

V utorok 27.10.2015 si Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove pripomenulo 20 rokov od svojho vzniku. Dvojciferné číslo v počte kňazov na archijerejskej sv. liturgii, ktorú slúžil vladyka Milan, Košický eparcha a ziaďovateľ školy napovedalo, že tento deň bude výnimočný nielen pre aktuálnych študentov a zamestnancov školy, ale že cirkevné gymnázium nie je ľahostajné mnohým jej absolventom, rodičom, priaznivcom či partnerom školy.

Posvätenie Denného stacionára sv. Bazila Veľkého

Posvätenie Denného stacionára sv. Bazila Veľkého

V pondelok, 26. októbra 2015 o 10,00 hodine, boli slávnostne posvätené priestory Denného stacionára Sv. Bazila Veľkého, ktorý zriadila Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice v Mestskej časti Košice – Myslava na Myslavskej ulici číslo 90. Slávnosť prebiehala za účasti košického vladyku Milana Chautura CSsR, riaditeľa Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice, o. ThLic. Jozefa Matejovského, PhD., ostatných pozvaných prítomných hostí a zamestnancov zariadenia.

Homília vladyku Milana Chautura, Michalovce, 23.10.2015

Homília vladyku Milana Chautura, Michalovce, 23.10.2015

1 , 2 , 3 , 4