V posudkovom kolégiu pre rezervované delikty bude vladyka Cyril Vasiľ

Svätý Otec vymenoval členov Posudkového kolégia pre odvolania v záležitostiach rezervovaných deliktov, zriadeného pri Kongregácii pre náuku viery. Medzi siedmimi odborníkmi v oblasti kánonického práva je aj vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné Cirkvi.

Úlohou spomenutého kolégia je skúmať odvolania v kauzách týkajúcich sa  tzv. delicta reservata, čiže deliktov, pri ktorých kánonické právo  vyhradzuje jurisdikciu priamo pápežovi. 

Vymenovanými členmi komisie, ktorých mená zverejnilo vatikánske Tlačové  stredisko 29. júla, sú monsignori Filippo Iannone, Andrea  Migliavacca, Egidio Miragoli, Carlo Roberto Maria Redaelli, Arthur  Roche, Pier Antonio Pavanello a Cyril Vasiľ.

Svätý Otec vymenoval aj náhradného člena kolégia, ktorým je Mons. José Luis Mollaghan.


Prevzaté z TKKBS.