V košickej katedrále sa konala týždňová duchovná obnova “Svätosť na dosah”

Košice, 18. jún (TSKE) V nedeľu 16. júna, ktorá je v Gréckokatolíckej cirkvi zasvätená Všetkým svätým, završili v Katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach celotýždňovú duchovnú obnovu, ktorej mottom boli slová “Svätosť na dosah.” Pri tejto príležistosti archijerejskú svätú liturgiu slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre Východné cirkvi v Ríme. Ako zdôraznil vo svojej homílii, túžba po svätosti by mala byť v prvom rade túžbou po normálnosti. Svätosť totiž nie je niečím výnimočným, presahujúcim naše schopnosti, ale je normálnym stavom.

Duchovná obnova v košickej katedrále prebiehala počas tzv. Svätodušného týždňa, od nedele Päťdesiatnice - Zostúpenia Svätého Ducha do prvej nedele po Päťdesiatnici. Tá zdôrazňuje vo svojich liturgických textoch svätosť človeka ako ovocie zostúpenia Svätého Ducha. Celý týždeň bol preto v katedrále vystavený jedinečný relikviár obsahujúci relikvie Svätého Kríža a viac ako 140 svätých mužov a žien zastupujúcich všetky obdobia dejín Cirkvi ako aj všetky životné stavy.

Večerné bohoslužby počas týždňa boli obohatené o duchovný program, ktorí pripravili rehoľné a mníšske spoločenstvá s cieľom predstaviť život jednotlivých komunít a ich charizmy ako inšpiráciu na ceste k svätosti. Zároveň chceli aj poukázať, že k svätosti sú pozvaní nielen zasvätení.

V nedeľu Päťdesiatnice bol pred modlitbou večierne, ktorá je charakteristická troma modlitbami na kolenách, v slávnostnom sprievode prenesený relikviár z kaplnky Eparchiálneho úradu do katedrály. Modlitbu večierne, ktorú viedol košický eparcha Milan Chautur CSsR, spevom doprevádzal Kňazský zbor Košickej eparchie.

Počas celého týždňa sa veriaci mohli modliť pri relikviách svätých a pred každou liturgiou slovami Akatistu k Svätému Duchu prosiť o príchod toho, ktorý všetko posväcuje. Pri slávení liturgií a prezentácií svojich rehoľných spoločenstiev sa počas celého týždňa predstavili baziliáni, mníšstvo Košickej eparchie, redemptoristi a redemptoristky, jezuiti a sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie. Piatkový večer patril rodinám, ktoré sú tiež miestom posväcovania pre všetkých ich členov. Rodiny sa okrem sv. liturgie mohli stretnúť aj na farskom dvore pri grilovačke a súťažnom kvíze o svätých a svätosti.

Celonočné bdenie pri relikviách svätých v sobotu večer slúžil otec Marko Durlák pôsobiaci v Ríme na Kongregácii pre Východné cirkvi. Všetkým modliacim sa pripomenul, že nikto sa svätým nenarodil, ale stal sa ním vďaka spolupráci so Svätým Duchom.

Košičania sa budú môcť pri tomto jedinečnom relikviári pomodliť aj v nasledujúcich týždňoch. Najprv bude vystavený k verejnej úcte v Cerkvi sv. Petra a Pavla na sídlisku Terasa, neskôr v Kaplnka blahoslavených P. P. Gojdiča a M. D. Trčku na sídlisku Ťahanovce a v prvý júlový týždeň relikviár zakončí svoje putovanie v Cerkvi Presvätej Bohorodičky Ochrankyne na sídlisku Nad Jazerom.

TSKE

Foto: Dávid Kováč