Štvrtáci na cirkevnom gymnáziu v Trebišove vstúpili do prípravy na maturitné skúšky

Košice, 28. október (TSKE) Na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove sa 25. októbra uskutočnila jedna z najvýznamnejších slávnosti školského roka – posvätenie maturitných krížikov so zelenými stužkami. Toto požehnanie zdôrazňuje a podporuje význam vzdelania po odbornej aj duchovnej stránke pre budúcnosť žiakov.

Triedy IV. A a IV. B pod vedením triednej učiteľky Márie Vansačovej takto začali obdobie prípravy na ukončenie štúdia na strednej škole, ktoré už tradične vrcholí v mesiaci máj ústnou formou internej časti maturitnej skúšky.


TSKE informovala Eva Šimková.

Foto: archív školy