Piataci na košickej cirkevnej škole si uctili starých rodičov

Košice, 25. október (TSKE) Pri príležitosti mesiaca Úcty k starším žiaci piateho ročníka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach-Ťahanovciach pozvali 22. októbra svojich starých rodičov na otvorenú hodinu dejepisu.

Žiaci venovali stretnutiu náležitú prípravu pozvánok, ktoré starým rodičom odovzdali, a taktiež príprave triedy. Program, ktorí žiaci pripravili začal po prvej hodine. Najprv v mene vedenia školy všetkých privítala zástupkyňa školy Silvia Jeníková. Otec Martin Mikula, duchovný správca školy, viedol úvodnú modlitbu a požehnal program celého dňa. Následne sa k slovu dostali starí rodiča, ktorí moderovaným rozhovorom s učiteľkou Erikou Klobošičovou žiakom opisovali, ako vyzeralo vyučovanie, keď do školy chodili oni. Žiaci zároveň starým rodičom ukázali priestory školy, vypili spoločne čaj či kávu a občerstvili sa. Nasledovala spoločná hodina telesnej výchovy a celý program zavŕšil spoločný obed v školskej jedálni.

TSKE informovala Erika Klobošičová.

Foto: Adam Petrík, Erika Klobošičová