Gréckokatolíci v Anglicku piekli vianočné oblátky

Košice, 23. december (TSKE) V Nedeľu svätých otcov, 22. decembra, gréckokatolícki veriaci v Londýne prežili slávením svätej liturgie a pečením vianočných oblátok.

Zastupujúci kňaz otec Siargiej v kázni vysvetlil, že evanjelium o rodokmeni je dôležité preto, aby ľudia pochopili, že Boh poslal na svet svojho Syna – Bohočloveka v istom čase a na konkrétne miesto. Tak, ako má zmysel priestor a čas, v ktorom žije každý človek, aj Ježišov život v istom časopriestore mal zmysel z hľadiska naplnenia Božieho plánu.

Po svätej liturgii si farníci počas zvyčajného spoločného občerstvenia sami piekli vianočné oblátky. Pečenie si vyskúšali najmä dospelí, no nelenili ani deti, ktoré sa vôbec nebáli horúceho a syčiaceho stroja. Všetky deti sa predbiehali, kto urobí najviac oblátok pre celú rodinu.

„Je veľmi potešujúce, že sme dokázali odskočiť zo super-uponáhľaného konzumného Londýna, aby sme sa ďaleko od domova, no predsa len v kruhu blízkych stíšili, spoločne sa pomodlili a potom si pre seba vlastnými rukami skúsili upiecť tradičné vianočné oblátky,“ povedala jedna farníčka a dodala, že je rozdiel oblátky si len tak kúpiť a vlastnoručne si ich upiecť. „Majú pre mňa omnoho väčšiu, nehmotnú cenu,” vysvetlila.

Veriaci Slováci na britských ostrovoch ďakujú za vieru i za lásku k tradíciám predkov a sú odhodlaní zachovať aspoň niektoré z nich aj mimo domoviny. „Mnohí máme deti a spolu s vierou im chceme odovzdať niečo, čo oni budú môcť odovzdávať ďalej,“ povedala iná mladá farníčka.

Globalizácia je pre mnohých možno negatívnym pojmom. No v každom prípade má aj pozitívne aspekty a jedným z nich je iste aj tradícia pečenia vianočných oblátkov v malej gréckokatolíckej diaspóre v Anglicku.

Z historických záznamov vieme, že ľudia si piekli vianočné oblátky počas pôstneho obdobia, u gréckokatolíkov známeho ako Filipovka, už od 18. storočia. Podľa etnografky Márie Mizerákovej oblátky sú „štedrovečerné obradové jedlo z neskvaseného cesta, pšeničnej múky a vody. Oblátka má funkciu takzvanej hostie, čiže predstavuje posvätný chlieb. Za minulého režimu nesmeli byť na oblátkach náboženské vyobrazenia. V tomto období ich nahradili obrázky vetvičiek či svietnika.“

Oblátky, ktoré si sami napiekli krajania v Londýne, znázorňujú Presvätú Bohorodičku s Ježiškom. Nad nimi je prianie „Radostné Vianoce“.

Gréckokatolíci v Anglicku sa neustále snažia hľadať, čo ich môže okrem spoločných svätých liturgii tešiť a spájať. Uvedomujú si, že čas strávený spolu nie je nikdy strateným. Oceňujú chvíle, keď si pri spoločnej modlitbe a posedeniach ďaleko od domoviny užívajú jeden druhého.

Uvedomujú si, že pre zachovanie stability ich spoločenstva potrebujú okrem modlitby rozvíjať aj vlastnú kultúru a s ňou spojené tradície. Zároveň ďakujú všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom pričiňujú o to, aby táto diaspora žila a rástla.

TSKE informovali gréckokatolíci v Anglicku.

Foto: Denise Hrnciarova