Gréckokatolíci v Anglicku oslávili svätého Mikuláša

Košice, 10. december (TSKE) Vo farnosti bl. Dominika Metoda Trčku v Londýne zavítal 8. decembra sv. Mikuláš k deťom, ktoré sa tam zišli z blízkeho i ďalekého okolia. Tie si jeho darčeky vyslúžili aj tým, že mu spoločne horlivo zaspievali mikulášsku pieseň „O ktože ctí si Mikuláša“ a to dokonca aj v pôvodnej cirkevnoslovanskej verzii „Ó kto, kto, Nikolaja ľubit“.

Nedeľnú svätú liturgiu slávil protosynkel Košickej eparchie archimandrita Jaroslav Lajčiak spolu s kancelárom ukrajinskej gréckokatolíckej eparchie v Británii otcom Dávidom Senykom. Obaja sa prišli rozlúčiť s doterajším kňazom otcom Martinom Demom, ktorý sa po ôsmych rokoch pôsobenia vo farnosti vracia do pastorácie na Slovensku.

Pri príležitosti sviatku Počatia Presvätej Bohorodičky veriaci pred svätou liturgiou zaspievali dvojjazyčne mariánsku oslavnú pieseň „Likuj Presvjataja“. Po svätej liturgii nasledoval skrátený Akatist k sv. Mikulášovi.

Archimandrita Jaroslav v homílii vysvetlil podobenstvo z nedeľného Evanjelia o Milosrdnom Samaritánovi. Zdôraznil, že súčasťou prípravy na Vianoce nemôže byť len ozdoba vianočného stromčeka a nakupovanie darčekov. Neoddeliteľnou je duchovná príprava a príchod Krista, ktorá zahŕňa aj, ako učí spomínané podobenstvo, snaha o prejav súcitu a milosrdenstva tým, ktorí to potrebujú.

Slovenskú gréckokatolícku komunitu bude až do príchodu nového slovenského kňaza viesť tamojší bieloruský gréckokatolícky farár otec Sergej Stasievich. Ten už doteraz niekoľkokrát slúžil sväté liturgie v slovenskom jazyku a na užšiu spoluprácu so Slovákmi sa teší. Košická eparchia taktiež prisľúbila pomoc a k rodákom vyšle mesačne slovenského kňaza.

Archimandrita Jaroslav i kancelár otec Dávid sa otcovi Martinovi Demovi poďakovali za doterajšiu obetu pri zveľaďovaní slovenskej farnosti v Londýne. Veriacich povzbudili slovami, že Cirkev nie je len kňaz, ktorý odchádza, ale oni ako celok, a to s akýmkoľvek iným kňazom, ktorý im bude odteraz slúžiť.

Gréckokatolíci v Anglicku sa tešia a vážia si, že majú ďaleko od domova možnosť vo svojej komunite spoločne praktizovať svoju vieru, zúčastňovať sa svätých liturgií v rodnom i cirkevnoslovanskom jazyku a taktiež uchovávať si svoj jazyk, dialekt, kultúru a tradície – a teda svoju identitu. Spoločná modlitba na svätých liturgiách, húževnatosť a súdržnosť tamojších veriacich vo Svätom Duchu sú vynikajúcimi predpokladmi na rozkvet tejto gréckokatolíckej diaspory v Anglicku.

TSKE informovali gréckokatolícki veriaci v Anglicku.

Foto: archív veriacich v Anglicku