Deň otvorených dverí na trebišovskom cirkevnom gymnáziu

Košice, 9. december (TSKE) Na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove sa 4. decembra uskutočnil Deň otvorených dverí. Cieľom podujatia bolo oboznámiť žiakov končiacich ročníkov základných škôl o možnostiach štúdia na škole. Pre deviatakov, ale aj pre ich rodičov a učiteľov škola pripravila bohatý program.

Škola vznikla ako prvé gréckokatolícke gymnázium na Slovensku a pôsobí už skoro 25 rokov. Za toto obdobie vychovala mnoho úspešných ľudí, ktorí sa uplatnili ako lekári, právnici, kňazi, učitelia, ekonómovia či technici. Škola ponúka štvorročné štúdium s dôrazom na výuku cudzích jazykov. Škola, ako jediná v okrese, totiž ponúka okrem anglického, nemeckého a ruského jazyka aj výučbu taliančiny, o ktorú z roka na rok záujem rastie.

TSKE informovala Eva Šimková.
Foto: archív školy