V Bratislave zasadala Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

Košice 3. júla 2024 (TSKE) V dňoch 1.- 2. júla 2024 sa na Eparchiálnom úrade v Bratislave konalo 36. plenárne zasadanie Rady hierarchov, ktorej členmi sú gréckokatolícki biskupi zo všetkých troch eparchií na Slovensku: prešovskej, košickej a bratislavskej.

Zasadanie zvolal prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, ktorý je od 27. januára t.r. otcom a hlavou Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Hostiteľom zasadania bol bratislavský eparchiálny biskup, vladyka Peter Rusnák.

Na zasadaní sa zúčastnili štyria riadni členovia Rady hierarchov: okrem metropolitu Jonáša aj arcibiskup Cyril Vasiľ SJ z Košickej eparchie, domáci vladyka Peter Rusnák z Bratislavskej eparchie a jeho pomocný biskup a sekretár Rady hierarchov vladyka Milan Lach SJ.

Hierarchovia sa na zasadaní zaoberali viacerými aktuálnymi témami. Zhodnotili nedávnu návštevu Ad limina apostolorum vo Vatikáne, v rámci ktorej navštívili aj Dikastérium pre východné cirkvi a stretli sa s jej prefektom, kardinálom Claudiom Gugerottim.

V oblasti formácie budúcich kňazov sa sústredili na propedeutický ročník a jeho program, ktorý sa zavádza v zmysle dokumentu Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (Základný poriadok pre formovanie kňazov). Propedeutická etapa je prvou a nevyhnutnou súčasťou formácie a jej hlavným cieľom je položiť pevné základy duchovného života a podporiť hlbšie sebapoznanie bohoslovcov. Špecifikom tejto etapy je uvedenie seminaristov do modlitby prostredníctvom sviatostného života, časoslova, a zoznámenie sa s Božím slovom, ktoré je dušou a sprievodcom na ceste formácie.

Na základe prijímacích pohovorov bolo do propedeutického ročníka v Kňazského seminára v Prešove prijatých 12 kandidátov z celej metropolie (5 z prešovskej archieparchie, 6 z košickej a 1 z bratislavskej eparchie).

Hierarchovia sa zaoberali aj témou liturgických textov, ich prekladov a zavedením potrebných úprav v nich.

Rada hierarchov ďalej rozhodla o ustanovení nových dvoch metropolitných komisií: ekonomickej a katechetickej.

Biskupi sa zaberali aj aktuálnym stavom procesu schvaľovania partikulárneho práva, otázkou apoštolského vizitátora pre gréckokatolíkov v Európe a príprave podujatí na nadchádzajúci Jubilejný rok 2025.

Počas plenárneho zasadania hierarchovia spoločne slávili v pondelok 1. júla sv. liturgiu v bratislavskej katedrále, ktorej predsedal metropolita Jonáš a ktorá prilákala mnohých veriacich. V homílii sa veriacim prihovoril vladyka Milan a povzbudil k nasledovaniu príkladu svätých nezištníkov Kozmu a Damiána, ktorých sviatok sa v ten deň slávil v liturgickom kalendári.

Najbližšie (37.) zasadanie Rady hierarchov sa uskutoční v Badíne 6. a 7. novembra.

Zdroj: Stanislav Gábor a grkatba.sk

Foto: TSKE