Návšteva o. Jaroslava Lajčiaka v Slavkovciach

Košice 23. júna 2024 (TSKE) Dňa 21. 06. 2024 do našej farnosti zavítal o. Jaroslav Lajčiak, protosynkel našej Eparchie. Náš detský spevácky zbor „Deti Svätého Ducha“ sa v apríli tohto roku zúčastnil prehliadky detských a mládežníckych zborov bl. hieromučeníka M. D. Trčku, kde získal cenu sympatie. Ich výhrou bola návšteva o. protosynkela, torta a ešte omnoho viac.

Po príchode o. Jaroslava ho dievčatá privítali v miestnom komunitnom centre. V krátkosti porozprávali o zbore, jeho aktivitách a zaspievali mu. Otec protosynkel potom rozdal darčeky, ktoré dievčatám priniesol a odovzdal aj tortu, na ktorú sa všetky veľmi tešili. Nasledovalo pohostenie, vzájomné rozhovory a ochutnávka torty.

Po tomto príjemnom čase sme sa presunuli do nášho chrámu, kde sme sa spolu s veriacimi našej farnosti pomodlili posvätný ruženec a po ňom sme stretnutie zavŕšili spoločným slávením sv. liturgie. V príhovore o. Jaroslav poukázal na to, ako sme všetci v Cirkvi dôležití a ako je dobré rozvíjať svoje talenty pre svoje vlastné dobro, dobro všetkých, a predovšetkým na slávu Boha.
Bohu vďaka za tento požehnaný čas.

Informoval a foto: Kamil Ganóczy