Jesenná “Cer´kov z molodŷma” už má za sebou dve podujatia

Košice, 12. november (TSKE) A ďalšie dve pred sebou. Aj tento semester pokračuje O.Z. molodŷ.Rusynŷ v organizovaní duchovno-vzdelávacích podujatí na internátoch Jedlíkova v Košiciach, ktoré v rámci projektu “Cer´kov z molodŷma” organizuje už siedmy rok.

Na prvé podujatie dňa 11.10.2023 prišiel hosť o. Igor Pančak z Obščestva sv. Joanna Krestiteľa (OSJK) a slúžil cirkevnoslovanskú liturgiu s rusínskymi časťami a čítaniami. Po liturgii nasledovala krátka prednáška na tému symboliky liturgických farieb, kde nám o. Igor Pančak priblížil zaujímavosti o rozdieloch liturgických farieb vo východnej a západnej tradícii i o rôznych špecifikách v rámci samotnej východnej cirkvi, keďže každá môže do určitej miery definovať svoje liturgické farby. Napríklad špecifikom našej cirkvi vychádzajúcej z Mukačevskej eparchie je používanie čiernej farby, pričom Prešovská eparchia už niekoľko rokov namiesto čiernej používa bordovú farbu.

Druhé podujatie sa uskutočnilo dňa 7.11.2023. Cirkevnoslovanskú liturgiu s rusínskymi čítaniami slúžili jeromonach Jordan Ján Burda SJ a o. Martin Mráz. Témou prednášky bol život a smrť rusínskeho biskupa pochádzajúceho z Podkarpatia, bl. hieromučeníka Teodora Romžu, ktorý skrz ikonu s jeho relikviou bol doslova prítomný medzi nami.

Dozvedeli sme sa o krátkom, no veľmi naplnenom živote tohto Mukačevského biskupa, ktorého sa komunistický režim tak obával, že ho dal doslova zlikvidovať. Biskup T. Romža zomrel mučeníckou smrťou v noci z 31.10. na 1.11.1947 v nemocnici v Užhorode, kedy po prvotnom neúspešnom atentáte nakoniec podľahol jedu podaného tajnou agentkou prezlečenou za ošetrujúcu sestru. Taktiež nám o. Martin Mráz detailne vysvetlil jednotlivé časti jeho ikony i celý proces objavenia jeho tela vo vyrabovaných kryptách užhorodského chrámu v 90.-tych rokoch a následnej beatifikácii.

Do konca semestra sú v rámci projektu, ktorý je tiež podporený Fondom pre podporu kultúry národnostných menšín, pripravené ďalšie dve liturgie: 20.11.2023 s o. Martinom Tkačinom a jrm. Jordanom a 4.12.2023 s o. Jaroslavom Lajčiakom, kedy bude možnosť aj predvianočnej sv. spovede. Bližšie informácie je možné nájsť na soc. sieťach a na nástenke pri Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky na Moyzesovej ul. Srdečne pozývame!

TSKE informovala Anna Zamutovská

Foto: O.Z. molodŷ.Rusynŷ