Školské misie na základnej škole s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach

Košice, 28. marec (TSKE)Od 13. do 16. marcaprebiehali na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2 v Košiciach školské misie. Konali sa prvýkrát v histórii školy. Misionári z rehoľe redemptoristov  – o. Jozef Kišák a brat Gorazd prijali pozvanie duchovného správcu otca Petra Pacáka. Postupne absolvovali aktivity vo všetkých triedach základnej i materskej školy, stretli sa s jej zamestnancami a jedno popoludnie bolo venované stretnutiu misionárov s rodičmi žiakov. Prvé školské misie boli ukončené spoločnou sv. liturgiou. Pre všetkých bol čas misií požehnaným časom. 

TSKE informovala Mgr. Erika Klobošičová