Druhé podujatie projektu Cerkov s molodyma

Košice, 24. marec (TSKE)Dňa 14.marca sa uskutočnilo  v poradí už druhé podujatie projektu Cerkov s molodyma opäť v priestoroch OZ molody Rusyny na Jedlíkovej 13 v Košiciach. Tentokrát sa modlili s otcom Františkom Krajňákom Akafist Christovym strasťam po rusínsky z knižočiek - molitvennikov Radujste sja v Hospoďi. 

Po modlitbe pokračovalo stretnutie prednáškou na tému Tajna svjatoho pokajaňa v žyvoťi Christijana, v rámci ktorej otec František zhrnul ako správne postupovať pri príprave na sv. spoveď pred Paschou. Pripomenul, že je treba dávať si pozor na škrupulóznosť a tiež vedieť správne rozpoznať ťažký a ľahký hriech, lebo v dnešnom svete sa zlo ľahko maskuje pod oblečenie dobra. Spoločne si prešli aj jednotlivé hriechy proti sv. Duchu a deväť cudzích hriechov, na ktoré často pri spovednom zrkadle zabúdame. 

Na záver otec František prítomných povzbudil, že aj napriek tomu aké je niekedy ťažké vyznať sa zo svojich  hriechov cudziemu človeku - kňazovi, no aj samotnému Bohu, je potrebné hriechy pomenovať, nehanbiť sa za ne a mať na pamäti, že sv. spoveď je v podstate formácia človeka a spolu s prijímaním eucharistie nám pomáha v duchovnom raste. 

TSKE informovala Anna Zamutovská