Slovenskí gréckokatolícki biskupi sú na návšteve Nemecka

Košice, 15. marec (TSKE) V dňoch 13.-17. marca 2023 absolvujú pracovnú cestu v Nemecku vladyka Cyril Vasiľ SJ a vladyka Peter Rusnák. Na tejto ceste ich sprevádza košický protosynkel otec Jaroslav Lajčiak a otec Vojtech Boháč, biskupský vikár. Medzi prvými navštívenými miestami bola slovenská gréckokatolícka misia v Mníchove a vladyka Bohdan Dzurjach, apoštolský exarcha pre ukrajinských gréckokatolíkov v Nemecku. Počas cesty v Nemecku sa vladykovia doteraz stretli aj s generálnym vikárom Mníchovskej arcidiecézy Mons. Schlichtingom, zástupcami nadácie Renovabis vo Freisingu a navštívili aj biskupa Dr. Rudolfa Voderholzera v Regensburgu. V Kolíne nad Rýnom sa stretli s miestnym arcibiskupom, kardinálom Rainerom Maria Woelkim.

V stredu 15. marca sa slovenská delegácia zastavila na návšteve pútnického miesta Kevelaer a pozdravila aj Mons. Zekorna, pomocného biskupa v Munsteri.

Cieľom stretnutí a rozhovorov je aktuálna cirkevná situácia na Slovensku a v Nemecku a nadviazanie spolupráce s nemeckými diecézami v oblasti spoločných projektov. Veľkú čas rozhovorov tvoria skúsenosti slovenskej cirkvi z prežívania vojny na Ukrajine a poskytovania humanitárnej pomoci. 

TSKE

Foto: TSKE