Megemlékeztek Kassán a Görögkatolikus Egyház metropoliai rangra emelésének 15. évfordulójáról

Kassa, január 30. (TSKE) Január utolsó hétvégéjén, a három szent főpap, Nagy Szent Bazil, Nazianzi Szent Gergely és Aranyszájú Szent János ünnepére készülve - a helyi egyház megemlékezett a Szlovákiai Görögkatolikus Egyház metropoliai rangra emelésének 15. évfordulójáról. E változások része volt a Kassai Apostoli Exarchátus egyházmegyei rangra való emelése is, amiért a Kassai Egyházmegye hívei január 29-én, a Vámos és farizeus vasárnapján főpapi Szent Liturgián adtak hálát.

A liturgiát Cirill Vasil érsek - kassai püspökkel együtt celebrálta a szlovákiai apostoli nuncius, Mons. Nicola Girasoli, Peter Rusnák, Orosz Atanáz, Mons. Viliam Judák és Andrej Marián Pacák püspökök. Milan Chautur CSsR emeritus püspök lelkileg kapcsolódott az imádkozó közösséghez. Mivel az előző napokban Milan püspök újabb térdműtéten esett át, és nem tudott részt venni a székesegyházban a liturgia ünneplésében, az apostoli nuncius Viliam Judák püspökkel, Andrej Škoviera atyával és Jaroslav Lajčiak atyával együtt meglátogatta őt a kassai kórházban, hogy megköszönje mindazt, amit szolgálatának ideje alatt tett. Milan püspök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében emlékezett meg a metropolia 15. évfordulójáról, arról, hogy alázattal és az egyház rendeletének engedelmeskedve hogyan kezdte el építeni a Kassai Apostoli Exarchátust. A kórházban liturgiát celebrált, megköszönve Istennek a metropolia ajándékát, és megemlékezve a helyi egyház minden hívéről és jótevőjéről.

A bevezető imák és Cirill érsek ünnepélyes felöltöztetése után Martin Mráz atya, a Kassai Egyházmegye titkára és szóvivője köszöntötte a jelenlévő vendégeket, az egyházi hierarchiát, különösen Jaroslav Polaček urat, Kassa polgármesterét és kíséretét, valamint a helyi hatóságok képviselőit. Köszöntötte Soltész Miklós urat, a magyar kormány államtitkárát, Dr. Balogh Csaba urat, Magyarország szlovákiai nagykövetét és Dr. Hetey Ágotát, Magyarország kassai főkonzulját kíséretükkel.

Az ünnepi homíliában Isten igéjét Peter Rusnák pozsonyi püspök és az Eperjesi Főegyházmegye apostoli adminisztrátora hirdette. Kiemelte azt az érdemi munkát a lelkipásztorkodás terén, amelyet a Kassai Egyházmegyétől senki sem tagadhat meg. A három pont, amely szerinte meghatározza a keresztény élet síkját, az imádság, az alamizsnálkodás és a böjt. A szótárak általában úgy határozzák meg az alamizsnálkodást, mint egy kis ajándékot. Ez gyakran leértékeli azt, mivel a jelentése nem egy pénzügyi összeg, hanem az önzetlen lelkület, amellyel az alamizsnát adják. A vámszedő szellemében, aki tudatában volt bűnösségének, kihívást intézett a jelenlévőkhöz, hogy képesek legyenek Isten ki nem érdemelt kegyelmét az életükbe átültetni, és önzetlenül átadni másoknak.

A főpapi Szent Liturgia végén Nicola Girasoli apostoli nuncius megköszönte a jelenlévőknek mindazt, amit az évek során az egyház fejlődéséért tettek. Nagy örömét fejezte ki a Kassai Egyházmegye 15 éves fennállásának közös ünneplése kapcsán, és arra buzdított, hogy legyünk büszkék a görög katolikus identitásra és liturgikus hagyományra, amely gazdagítja az egyház teljességét. Cirill érsek megköszönte, hogy a hálaadás előkészített szavait helyette is elmondta, még egyszer kiemelte az Eucharisztiában való aktív részvételt - a hálaadást. Külön köszönetet mondott a Szent Cirill és Metód székesegyházi kórusnak, amelyet Lucia Lovašová karnagy vezetett. Énekével hagyományosan szinte mennyei hangulatot adott az ünnepségnek, egy kis ízelítőt a mennyei liturgiából. Minden köszönet Isten iránti hálaadásban csúcsosodik ki, akitől minden igazi jóság származik, akit mindenkiben és mindenben kell megdicsőíteni.

Ezt követte egy agapé, amelyen a köszönet szavai is elhangzottak a köztisztviselők részéről. Soltész Miklós és Jaroslav Polaček felhívták a figyelmet a Kassai Egyházmegye élő közösségére, amely válaszol a kor kihívásaira, és mindig az elsők között nyújt segítő kezet. Bár gyakran kicsinek és jelentéktelennek mondják, számos projektben működik együtt, akár a városon belül, akár a nemzeti kisebbségekkel, akiknek nemcsak szellemi, hanem anyagi téren is folyamatosan segítséget nyújt.

Richard Fučko

Fotó: Jozef Kmec