Pred 20 rokmi zomrel vladyka Michal Rusnák CSsR

Košice, 16. január (TSKE) Pred dvadsiatimi rokmi, 16. januára 2003, zomrel biskup Michal Rusnák CSsR (1921 - 2003), biskup slovenských gréckokatolíkov v Kanade a rodák z Pozdišoviec. Kňazskú vysviacku prijal od blahoslaveného P. P. Gojdiča OSBM (1888 – 1960) v roku 1949. V roku 1964 bol menovaný za biskupa s právami apoštolského vizitátora pre slovenských gréckokatolíkov v Kanade, a v roku 1980 sa stal sídelným biskupom Eparchie sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade, jedinom slovenskom biskupstve mimo Slovenska.

Po svojej biskupskej vysviacke v roku 1965 sa stal prvým biskupom v dejinách, ktorý mal v biskupskom erbe nápis v spisovnej slovenčine (Aby všetci jedno boli). Bol majstrom vytvárania vzťahov so svojimi veriacimi a veľkým podporovateľom prenasledovaných gréckokatolíkov na Slovensku.

V roku 1990 bol spolusvätiteľom biskupa Jána Hirku (1923 - 2014) a v roku 1992 spolusvätiteľom biskupa Milana Chautura CSsR (1957).

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: archív autora