Odznak - Požehnaj Pane

Zvolávať mier na Ukrajine a podporiť pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou stoja za dvoma produktmi v e-shope občianskeho združenia Aetós.

Prvým je odznak s modlitbovou kartičkou. Na odznaku je znázornená holubica, ktorá má v zobáku olivovú ratolesť, symbol mieru. Za holubicou je slnko predstavujúce nový deň, nový začiatok a zvlášť slnko pravdy, ktorým je Kristus. Okraj odznaku lemuje nadpis v cirkevnoslovančine napísaný v azbuke a latinke: Požehnaj Pane. Modlitbová kartička obsahuje modlitbu za mier na Ukrajine.

Nosenie odznaku má pripomínať dôležitosť modlitby za pokoj a mier  a to aj krátkou, resp. strelnou modlitbou vyjadrenou na odznaku: „Požehnaj Pane pokoj a mier a daj nový začiatok. Amen.“

Druhým produktom je virtuálny produkt – Nádej pre Ukrajinu.

Kúpou oboch produktov podporíte aktivity Centra pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa zamerané na pomoc ľuďom utekajúcim z Ukrajiny. Za ostatné dva týždne ponúklo Centrum vyše 80. ľuďom strechu nad hlavou, teplé jedlo a zvlášť pokoj a prijatie. Po oddychu a načerpaní síl im Centrum pomáha nájsť dlhodobé ubytovanie a tiež dopravu.

Odznak s modlitbou a virtuálny produkt Nádej pre Ukrajinu si môžete zakúpiť prostredníctvom e-shopu na https://www.aetos.sk/

TSKE informoval Lukáš Vojčík

Foto: Lukáš Vojčík