Počet gréckokatolíckych veriacich v porovnaní so sčítaním v roku 2011 narástol

Košice 20. január (TSKE) Vo štvrtok 20. januára boli zverejnené výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 týkajúce sa náboženského zloženia obyvateľstva. V porovnaní s predchádzajúcim sčítaním v roku 2011 narástol počet gréckokatolíkov na Slovensku o 5,5 percenta.

K výsledkom sčítania sa vyjadrili aj najvyšší predstavitelia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Stanovisko vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa – metropolitu je predovšetkým vyjadrením vďačnosti všetkým veriacim, za ich svedectvo viery. Prinášame vám ho v plnom znení:

„Výsledky sčítania obyvateľov vnímam veľmi pozitívne. Je to dôkaz toho, že naša cirkev je živá, hoci sa ako každá iná borí s rôznymi problémami. Sčítanie sa uskutočnilo v pandemickej dobe, ktorá významne poznačila pastoráciu, ale aj napriek tomu počet gréckokatolíckych veriacich v porovnaní s rokom 2011 narástol o 5,5%.

Ďakujem úprimne všetkým veriacim, za ich svedectvo viery, že aj napriek rôznym sekularizačným tlakom sa nehanbili priznať k svojej viere. Chcem taktiež vrúcne poďakovať všetkým kňazom pôsobiacim vo farnostiach, či pastoračných a pútnických centrách, lebo vďaka ich horlivému pastoračnému prístupu a obetavej kňazskej službe mohli veriaci cítiť, že Cirkev sa o nich stará. Chcem sa poďakovať aj gréckokatolíckej televízii LOGOS, ktorá nás už sedem rokov zviditeľňuje v mediálnom priestore.

Zároveň je to pre všetkých nás aj výzva, aby sme nezostali stáť, aby sme sa neuspokojili s týmto výsledkom, lebo viera je vtedy živá ak stále napreduje. V kontexte práve prebiehajúcej synodálnej cesty v Cirkvi chcem preto pozvať duchovenstvo a veriacich Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, aby sme kráčali spoločne, počúvali sa navzájom a nechali sa viesť Svätým Duchom a takto vytvárali spoločenstvo veriacich v Krista.

Za všetkých vás sa modlím a udeľujem vám svojej archijerejské požehnanie.“

Stanovisko vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa – košického eparchiálneho biskupa vám prinášame vo videu.

Počet gréckokatolíckych veriacich na Slovensku podľa jednotlivých eparchií (biskupstiev):

Celkový počet gréckokatolíkov na Slovensku: 218 235 (206 871 – údaj z roku 2011)

Archieparchia Prešov: 114 401 (114 799 – údaj z roku 2011)

Eparchia Košice: 74 240 (75 231 – údaj z roku 2011)

Eparchia Bratislava: 29 594 (17 000 – údaj z roku 2011)

TSKE