Vladyka Cyril oslávil vo farnosti Košice-Terasa tzv. „malý odpust“

Košice 17. január (TSKE) V nedeľu 16. januára vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, slávil archijerejskú svätú v Gréckokatolíckom chráme svätých najvyšších apoštolov Petra a Pavla vo farnosti Košice – Západ.

Spoločne s veriacimi tak oslávil tzv. „malý odpust“, pri príležitosti sviatku Poklony úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra.

V homílii otec arcibiskup povzbudil veriacich vo viere, hovoril o symbole reťazí, ktoré sv. Peter zakúsil najprv v Jeruzaleme a neskôr ako hlava Cirkvi v Ríme, kde ohlasoval evanjelium. Vladyka Cyril v súvislosti s blížiacim sa týždňom modlitieb za jednotu kresťanov zdôraznil, že reťaze spájajú všetkých prenasledovaných kresťanov, evanjelikov, pravoslávnych, rímskokatolíkov, gréckokatolíkov, ktorí bez rozdielu, k akému kresťanskému spoločenstvu patria, prijímajú utrpenie pre vieru v Pána Ježiša. Petrove reťaze sú potvrdením odpovede sv. Petra, že Ježiša má rád a je ochotný zaňho aj zomrieť.

Na záver sv. liturgie sa vladykovi Cyrilovi poďakoval miestny farár – protopresbyter (dekan) Jozef Miňo a v mene všetkých veriacich vladykovi poprial hojnosť Božieho požehnania v novom roku.
TSKE informoval Jozef Miňo
Foto: Jakub Jozef Miňo