Nový predseda Rady pre rodinu Košickej eparchie

Košice, 10. január (TSKE) V pondelok 10. januára vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, uviedol do úradu nového predsedu Rady pre rodinu Košickej eparchie. Stal sa ním protojerej ThLic. Jozef Matejovský PhD., ktorý je zároveň farárom farnosti Košice-Furča. Vladyka Cyril zároveň poďakoval ThLic. Petrovi Labaničovi, končiacemu predsedovi, za jeho dlhoročnú obetavú prácu vo vedení tejto rady.

Otec Jozef Matejovský sa menovaním za predsedu Rady pre rodinu Košickej eparchie stáva aj zástupcom košického biskupstva v celoslovenskej Rade pre rodinu KBS a členom Pastoračnej komisie Košickej eparchie.

TSKE

Foto: TSKE