Posvätenie synodálneho reliéfu v Košiciach

Košice, 10. január (TSKE) V Nedeľu po Osvietení 9. januára bol v košickej katedrále vyslaný nový signál smerom k synodálnemu kráčaniu. Pri konci večierne v spoločenstve vyše desiatich kňazov vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, posvätil nový drevený reliéf ako symbol synodálnej cesty Košickej eparchie.

Centrálnym znakom reliéfu je znak kríža a k nemu vedúcej cesty. Umelecké spracovanie ikonickým jazykom ďalej vyjadruje Boha v jeho trojosobnosti a súčasne spoločné kráčanie viacerých generácií rodiny vo viere. Podstavec reliéfu slúži ako miesto pre tri sviece, čo je symbol Najsvätejšej Trojice. Autorkou diela je Adriana Andrejková.

Po spoločnej liturgickej modlitbe nasledovalo stretnutie členov synodálneho tímu a hostí v priestoroch biskupskej rezidencie. Vladyka Cyril, vyjadril poďakovanie za aktivity v synodálnom procese a poprial nový zápal Svätého Ducha aj do roku 2022. Koordinátor o. Michal Hospodár v príhovore urobil krátke bilancovanie prejdenej eparchiálnej fázy synodálnej cesty a poďakoval prítomným za spoluprácu. Za laikov vyjadril svoje poďakovanie Pavol Hric. Synodálny reliéf bude odteraz obrazovým spôsobom pripomínať Krista ako cestu nášho života a motivovať veriacich k budovaniu vzájomnej jednoty a spoločenstva.

TSKE informoval Michal Hospodár

Foto: TSKE