Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 25. - 31. Október 2021

Pondelok 25.október

9:00 Košice – Eparchiálny úrad – agenda

Utorok 26.október

9:00 Košice – Eparchiálny úrad – agenda

Streda 27.október

10.00 Trebišov - Cirkevné gymnázium - sv. liturgia s požehnaním stužiek pre maturantov

15.00 Košice – Eparchiálny úrad - agenda

Štvrtok 28.október

10.00 Zemplínska Teplica – obhliadka cirkevných lesov

14.00 - Košice – Eparchiálny úrad - agenda

Piatok 29. október

9:00 Košice – Eparchiálny úrad - agenda

13:30 Košice - Eparchiálny úrad - agenda

Nedeľa 31.október

10.30 Koromľa – chrám – archijerejská sv. liturgia spojená s uvedením novej knihy o farnosti Koromľa