Odhalenie busty Štefanovi B. Romanovi

Košice, 15. október (TSKE) Prvú bustu Štefanovi Boleslavovi Romanovi odhalili na podnet Matice slovenskej v pondelok 4. októbra v matičnej Aleji dejateľov v Martine. Udalosť sa viaže na nedožitú storočnicu Dr. h. c. Štefana B. Romana a 50. výročie založenia Svetového kongresu Slovákov. S príhovormi vystúpili predseda Matice slovenskej Marián Gešper a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip. Pozdravný list bývalého generálneho tajomníka Svetového kongresu Slovákov rev. Dušana Tótha prečítal jeho spolupracovník Vlado Butora. Zhromaždenie pozdravil aj zástupca rodiny Štefana B. Romana a tiež otec Michal Hospodár zastupujúci vladyku Cyrila Vasiľa, košického eparchiálneho biskupa, ktorý odhalenú bustu aj posvätil. Prítomní rečníci zhodnotili Romanovu spoločensko-politickú angažovanosť pre dobro starej vlasti. Okrem iného sa zaslúžil aj o vznik eparchie pre slovenských gréckokatolíkov v Kanade a postavenie monumentálnej Katedrály Premenenia Pána v Unionville.

Štefan B. Roman sa narodil v roku 1921 v dnešnom Novom Ruskove (o. Trebišov) na východnom Slovensku. V Kanade sa vypracoval na jedného z najbohatších a najúspešnejších podnikateľov, za čo dostal prezývku „uránový kráľ“. Bol činný spoločensky i v cirkevnom živote. Zomrel náhle v roku 1988 v Toronte.

Na slávnosti odhalenia boli prítomní aj poslanec Národnej rady SR Miloš Svrček, zástupcovia miestnej samosprávy, cirkevní predstavitelia a ďalší hostia. Odhalená busta je výrazom vďaky za činorodý život gréckokatolíckeho laika, uvedomelého Slováka a jeho zásluhy pre získanie slobody v starej vlasti, ktorej sa už sám nedožil.

TSKE informoval Michal Hospodár

Foto: Ján Chovanec