Odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Ružencovej Panny Márie

Košice, 11. október (TSKE) V nedeľu 10. októbra sa v michalovskej Bazilike Minor slávila odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Ružencovej Panny Márie, ktorý si cirkev pripomína 6. októbra. Archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup.

Vladyka Cyril v homílií priblížil zasvätenie a intenzívnejšie uctievanie si Bohorodičky v mesiaci október. Opísal pôvod modlitby ruženca, ktorý sa spája s týmto mesiacom úcty k Presvätej Bohorodičke a utiekaniu sa k nej najmä v časoch politicky ťažkých.

Modlitba ruženca nevyžaduje nejakú vysokú intelektuálnu zaangažovanosť, ale je vyjadrením postoja človeka : „Som tu s tebou, mám Ťa rád“, rovnako ako keď dvaja zaľúbení ľudia nepotrebujú nejaké veľké slová, ale stačí im povedať mám ťa rád, ľúbim ťa. Toto má byt zmyslom našej modlitby.

Otec arcibiskup svoju homíliu zakončil pripomenutím, aby sme nezabúdali na to, že Bohorodička je tá, ktorá prináša víťazstvo nad zlom sužujúcim našu dušu aj cez túto jednoduchú modlitbu ruženca. Celú nedeľnú slávnosť spevom odprevádzal zbor sv. Jozefa pod vedením Márie Gofusovej.

TSKE informoval Samuel Dávid Bombár

Foto: Samuel Dávid Bombár