Odpustová slávnosť v Oreskom

Košice, 4. október (TSKE) Pri príležitosti chrámového sviatku Pokrova - Ochrany presvätej Bohorodičky sa v Oreskom konalo modlitebné odpustové trojdnie. Začalo sa v piatok 1.októbra v deň samotného sviatku, Eucharistickou adoráciou, prijatím sviatosti zmierenia a svätou liturgiou, po ktorej nasledovalo pomazanie chorých. V sobotu dopoludnia sa veriaci zišli na miestnom cintoríne, kde v modlitbe Parastasu pamätali na všetkých zosnulých a v nádeji večného života priniesli radosť z chrámoveho sviatku všetkým tým, ktorí ich predišli. Sobotný program pokračoval vsenočným bdením, ktoré slávil otec Vladimír Hübler, kaplán farnosti Strážske. Vyvrcholením odpustovej slávnosti bola nedeľná svätá liturgia, ktorú slávil otec Michal Vasiľ, kaplán farnosti Humenné – Pod Sokolejom, za účasti miestneho administrátora farnosti otca Mária Cserépa. Otec Michal prítomných v homílií vyzval k zamysleniu sa odkiaľ pramení vzťah k Bohu, či zo strachu pred zlým, strachu pred Bohom, alebo zo vzťahu lásky k Bohu? Zdôraznil, že Mária je tou, ktorá nás pozýva do vzťahu s Bohom, v ktorom nie je strach, ale láska ozdobená pokorou a poslušnosťou. Odpustová slávnosť bola zakončená myrovaním a obchodom okolo chrámu.

TSKE informoval Mário Cserép

Foto: Kamil Chorcholič, Nikola Cserépová